2008-07-04 14:48:31

Свети Павел: Пакистан


(04.07.08) За Годината посветена на Свети Павел Църквата в Пакистан набляга на темите за формирането и мисията, засягащи свещеници, монаси и миряни. В програмата са предвидени серия семинари организирани в различните диоцези на Пакистан за познаване и задълбочаване на Посланията на Свети Павел, с участието на експерти и теолози. Темата за формирането свързана с тази за мисията и приноса на Апостол Павел ще бъдат обсъждани по време на Мисионерския конгрес в Пакистан, който ще се проведе през м.ноември т.г. на тема “Да се разкаже историята на Исус в Пакистан”. Както предава агенция Фидес, конгресът ще подчертае мисионерския динамизъм на Свети Павел, който ще бъде основната отправна точка за мисионерската дейност на Църквата в Пакистан. Голям е броят и на поклонничествата предвидени и организирани от различните пакистански диоцези по време на Годината на Свети Павел в Рим, на гроба на Апостола и в Мала Азия в местата, където Павел е роден и е проповядвал Евангелието.
All the contents on this site are copyrighted ©.