2008-07-01 15:07:57

Южна Корея: Международен симпозиум за стволовите клетки


(01.07.08) Корейският католически университет проведе шестия международен симпозиум за стволовите клетки на тема: “Да се интегрира проучването в източна Азия и в района на Тихия океан”. Експерти, лекари и теолози от различни страни от Азия и Океания обсъдиха общите водещи идеи в проучването с идеята да обединят и споделят човешките и научни ресурси с цел да получат все по-полезни и задълбочени резултати що се отнася до проучването върху възрастни стволови клетки. Католическият университет и други центрове в различни страни от Азия – предава агенция Фидес – са ангажирани в насърчаването на изследванията върху възрастни стволови клетки, с цел да установят тяхната ефикасност в борбата с някои болести и да отдалечат проучванията върху ембрионални стволови клетки, за чието получаване е необходимо манипулиране и разрушаване на човешки ембриони. В своето изказване при откриването на симпозиума, кардинал Николас Чеоунг, архиепископ на Сеул каза, че “през 2005 г. Католическата Църква в Корея е учредила Комисия за живота и от тогава е ангажирана в съчетаването на респекта към живота и грижата за болести считани за неизлечими. Имаме намерение – е заявил – да учредим една международна Академия за Живота, която да обедини усилията в източна Азия и да служи като двигател в проучванията върху възрастни стволови клетки”. В отговор на опитите върху ембриони в Корея, Католическата Църква винаги е осъждала манипулацията на човешкия живот и накърняването на достойнството на личността. Комисията за Живота е подчертава, че употребата на ембрионални клетки не е единственият път за лечение на пациенти с неизлечими болести.All the contents on this site are copyrighted ©.