2008-06-26 17:48:51

Pauliaus metų pradžios iškilmės Damaske


Pauliaus metus šį šeštadienį pradeda taip pat Damasko Bažnyčios krikščionių bendruomenės, Tautų Apaštalo jubiliejaus pradžią švęsiančios kartu su katalikais. Damaskas – tai Pauliaus atsivertimo įvykį ir vietą menantis miestas. Jame gyvuojančios katalikų ortodoksų ir protestantų konfesijos suderino Pauliaus metų pradžios programą taip, kad visi galėtų kartu joje dalyvauti.

Pauliaus metus šeštadienio pavakare visų Damasko krikščionių vardu inauguruos Antiochijos graikų ortodoksų patriarchas Ignacas IV. Tuo pat metu Antiochijos graikų melkitų katalikų patriarchas Grigalius III Romoje dalyvaus popiežiaus Benedikto XVI Pauliaus bazilikoje už Romos muro vadovausimuose Mišparuose.

Damaskas yra abiejų patriarchų sostai ir jie jau kurį laiką vieningai derina įvairias krikščionių vienybės iniciatyvas. Abu patriarchai, be kita ko, prie Damasko esančioje Dummar vietovėje pastatė ir kartu konsekravo naują šventųjų Petro ir Pauliaus bažnyčią. Joje švenčiamos tiek graikų ortodoksų, tiek graikų melkitų katalikų liturgijos.

Šį šeštadienį Damasko ir daugelio kitų Sirijos vietovių krikščionys renkasi į graikų ortodoksų šv. Jurgio bažnyčią Jdeide-Artouz vietovėje, iš kurios procesijoje nukeliaus penkis kilometrus iki Pauliaus atsivertimą menančios vietos Kaukab vietovėje. Pauliaus atsivertimo vietoje pastatyta Apaštalui dedikuota graikų ortodoksų bažnyčia. Joje bus švenčiami Mišparai, kuriems pasibaigus Antiochijos graikų ortodoksų patriarchas Ignacas IV visų Damasko krikščionių vardu paskelbs prasidėjusius Pauliaus metus. Liturginėje iškilmėje dalyvaus Sirijos civilinės valdžios pareigūnai, tarp jų islamo religinių vertybių ir turizmo ministerijų atstovai.

Sekmadienį Damasko krikščionys kartu dalyvaus dar vienoje procesijoje pačiame mieste. Apaštalų šv. Petro ir Pauliaus iškilmės dalyviai pradės maldingas eitynes prie garsiosios Damasko Ommayadi mečetės, kurioje saugomas Jono Krikštytojo relikvijas aplankė popiežius Jonas Paulius II 2001 metais. Procesijos dalyviai pėsčiomis eis Tiesiąja gatve, pakeliui aplankys graikų ortodoksų patriarchatą, lotynų katalikų šv. Ananijo bažnyčią ir graikų melkitų katalikų patriarchatą, kur bus priimti patriarchato vikaro arkivyskupo Joseph Absi. Sekmadienio popietę bus švenčiama Eucharistija Damasko miesto sienų šv. Pauliaus bažnyčioje ir po to graikų ortodoksų Kryžiaus atradimo parapijoje bus inauguruota fotografijų paroda apie krikščioniškas vietas Sirijoje.

Apaštalų darbuose taip aprašytas Pauliaus susitikimas Damaske su Ananiju:

„Damaske buvo vienas mokinys, vardu Ananijas. Viešpats tarė jam regėjime: „ Ananijau!“ Šis atsakė: „štai aš, Viešpatie“. Viešpats tęsė: „Kelkis, eik į gatvę, vadinamą Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis tarsiečio, vardu Sauliaus. Štai, jis meldžiasi ir regėjime pamatė vyrą, vardu Ananiją, ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų“. Ananijas atsakė: „Viešpatie, iš daugelio esu girdėjęs apie tą vyrą, kiek daug pikto jis yra padaręs Tavo šventiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimus suiminėti visus, kurie šaukiasi Tavo vardo“. Bet Viešpats jam tarė: „Eik, nes jis yra mano išrinktas indas, kuris neš mano vardą pagonims, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jis turės iškentėti dėl mano vardo“. Ananijas nuėjo į tuos namus, uždėjo ant jo rankas ir tarė: „Broli Sauliau! Viešpats Jėzus, kuris tau pasirodė kelyje, kai keliavai, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas Šventosios Dvasios“. Ir bematant jam nuo akių lyg žvynai nukrito. Jis kaipmat atgavo regėjimą ir buvo pakrikštytas. Paskui užvalgęs sustiprėjo. Pabuvęs kelias dienas su Damasko mokiniais, Saulius bematant pradėjo pamokslauti sinagogose, kad Kristus yra Dievo Sūnus“. (Apd 9, 10- 20).

Apaštalo Pauliaus metų atidarymą Damasko krikščionys pratęs pirmadienį maldinga iškyla autobusu į sirų ortodoksų šv. Efremo vienuolyną Maarra vietovėje, dalyvaus sirų ortodoksų apeigose, susitiks su patriarchu Ignacu Zakka I ir aplankys garsiąją Marijos šventovę Sadnaya vietovėje. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.