2008-06-23 17:36:20

Tarptautinio eucharistinio kongreso atgarsiai


Sekmadienį pasibaigė Kvebeke vykęs 49 Tarptautinis eucharistinis kongresas. Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Jozef Tomko vadovavo kongreso uždarymo Mišioms – „Statio orbis“ („Pasaulio stočiai“), o Mišių homiliją, tiesioginiu televizijos tiltu iš Vatikano, pasakė pats popiežius Benediktas XVI. Homilijoje Šv. Tėvas pranešė, jog kitas Tarptautinis eucharistinis kongresas vyks po ketverių metų Airijos sostinėje Dubline.

Pasibaigus Eucharistiniam kongresui, jo darbus vietoje sekusi mūsų bendradarbė pakalbino Kvebeko arkivyskupijos šeimininką kardinolą Marc Ouellet:

Išgyvenome nepaprastą savaitę; tikrą Sekminių metų – eucharistinių Sekminių. Tai buvo puiki proga atnaujinti mūsų tikėjimą Eucharistija, puiki proga ir mums, šio renginio organizatoriams, ir piligrimams, kurie Šventosios Dvasios vedini iš svetur atvyko dalyvauti mūsų mieste vykusiame didžiajame renginyje. Vienas stipriausių visą savaitę Kvebeke vykusio Eucharistinio kongreso momentų buvo dvylikos naujų kunigų šventimai. Niekados neužmiršiu, - kalbėjo Kvebeko arkivyskupas kardinolas Marc Ouellet, - to memento, kai popiežiaus legatui kardinolui Jozefui Tomko uždėjus rankas naujiesiems kunigams, per tikinčiųjų minią nuaidėjo džiaugsmo šūksniai. Matydami įšventintus naujus kunigus, žmonės nesuvaldė savo džiaugsmo ir balsiai reiškė savo entuziazmą. Manau, kad tai tikrai labai svarbus vilties ženklas mūsų Bažnyčiai, kad tai tikrai naujas vingis sekuliarizuotos Kvebeko bendruomenės gyvenime. Manau, kad tiek šis momentas, tiek ir visas Eucharistinis kongresas bus svarbus išeities taškas mūsų ateičiai, mūsų naujam įsipareigojimui evangelizuoti mūsų visuomenę, būti mūsų miesto, mūsų šalies, mūsų kontinento misionieriais,- kalbėjo Kvebeko arkivyskupas kardinolas Marc Ouellet.

Kaip Airijos Bažnyčia reagavo į popiežiaus pranešimą, jog kitas kongresas bus surengtas Dubline. Prie mūsų kolegės mikrofono Airijos primas kardinolas Sean Brady:

Mano pirmoji reakcija buvo didelis džiaugsmas ir dėkingumas; dėkingumas Šventajam Tėvui ir Tarptautinių eucharistinių kongresų komitetui už Airijos parinkimą ateinančiam kongresui. Mes dėkojame Dievui už šią dovaną; dėkojame Dievui už Eucharistijos dovaną Bažnyčiai; dėkojame už mums, Airijos Bažnyčiai, skiriamą atsakomybę ir tuo pačiu metamą iššūkį. Eucharistinio kongreso organizavimas pareikalaus nemažų pastangų ir bus mums didelis išbandymas. Pirmiausia mes patys turėsime iš naujo gerai pagilinti mūsų eucharistinį tikėjimą, mūsų žinias apie Eucharistiją, jos suvokimą. Po Kvebeke išgyventų nepaprastų dienų, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad buvo priimtas mūsų siūlymas kitą Tarptautinį eucharistinį kongresą surengti pas mus, Airijoje, - kalbėjo Airijos primas kardinolas Sean Brady. Tai tikrai labai gera žinia Airijai, labai gera žinia visur pasaulyje gyvenantiems airių tautybės žmonėms. Žinoma, kongreso rengimas pareikalaus nemažų pastangų, tačiau mes esame pasiryžę padaryti viską, kad Eucharistinis kongresas Dubline būtų kiek įmanoma geriausiai parengtas.

Kodėl kitas kongresas vyks Airijoje. Kas nulėmė tokį sprendimą? Į šį klausimą atsako Popiežiškojo tarptautinių eucharistinių kongresų komiteto pirmininkas arkivyskupas Piero Marini:

Paprastai imamas domėn ir geografinis aspektas. Kaip žinoma, paskutiniai du Tarptautiniai eucharistiniai kongresai buvo surengti Amerikos žemyne – priešpaskutinis Gvadalacharoje, paskutinis ką tik pasibaigė čia, Kvebeke. Būta siūlymų taip pat ir ateinantį kongresą surengti centrinėje Amerikoje, bet vis dėlto nuspręsta jį surengti kitame žemyne. O kadangi Airijos vyskupai jau nuo seno prašo leisti, kad kongresas būtų surengtas Airijoje, dėl to komitetas, apsvarstęs ir kitus prašymus, pasiūlė popiežiui būtent Airijos kandidatūrą. Šventasis Tėvas pasiūlymui pritarė ir kaip girdėjome iš paties popiežiaus lūpų, ateinantis Tarptautinis eucharistinis kongresas vyks Airijoje. Tad dabar Airijos vyskupams teks pasirūpinti pasirengimais. Čia, Kvebeke, vykusiame kongrese dalyvavo Dublino arkivyskupas Diarmuid Martin, taip pat ir Airijos primas kardinolas Sean Brady. Tad jie tarsi jau pradėjo pasirengimus būsimajam kongresui, kuris vyks jų šalyje. Žinoma, teks dar išspręsti kai kurias problemas. Visų pirma reikia gerai pagalvoti apie datą. Kaip žinia, 2012 metų rugpjūtį Londone vyks olimpinės žaidynės, tad dėl Tarptautinio eucharistinio kongreso tikslios datos dar reikia gerai pagalvoti. Reikia taip pat parinkti tinkamą vietą kongreso darbams pačiame Dublino mieste. Pagaliau reikia sugalvoti ir kongreso temą, kuri bus visų pasirengimų ašis,- kalbėjo arkivyskupas Piero Marini. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.