2008-06-22 15:52:26

Beirute paskelbtas naujas palaimintasis


Sekmadienį Libane palaimintuoju buvo paskelbtas devynioliktojo amžiaus pabaigoje ir dvidešimtojo primoje pusėje gyvenęs kapucinas Jokūbas Hazirietis. Beirute sekmadienio rytą vykusiai beatifikacijos iškilmei vadovo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Jose Saraiva Martins.

Khalil Haddad (tokie buvo naujo palaimintojo vardas ir pavardė) gimė 1875 metais nedideliame Haziro miestelyje Libane, dėl to vėliau tapęs kapucinu ir gavęs vienuolišką Jokūbo vardą, jis buvo vadinamas Hazireičiu.

Libane baigęs mokyklą jis išvyko į Egipto Aleksandriją ir įsidarbino arabų kalbos mokytoju. Po kelerių metų grįžęs į Libaną ir po ilgų įtikinėjimų gavęs tėvo sutikimą, stojo į kapucinų ordiną. 1901 metais jam buvo suteikti kunigo šventimai. Tėvas Jokūbas iškart atsidėjo jaunimo auklėjimo misijai. Jo ypatinga artimo meilė atsiskleidė Pirmojo pasaulinio karo metais. Libanas tuo metu priklausė Osmanų imperijai, kuri būtent Pirmojo pasaulinio karo metais subyrėjo į naujas arabiškas valstybes arba Europos valstybių protektoratus. Per karą ir po karo Jokūbas Hazirietis slaugė ligonius, globojo vaikus ir jaunimą. Be kita ko, jis įkūrė vieną didžiausių Libane psichiatrinių ligoninių. 1930 metais jis įkūrė Libano Kryžiaus pranciškonių kongregaciją, kurios narės iki dabar tęsia tėvo Jokūbo Haziriečio pradėtą darbą. Jokūbas Hazirietis, garsėjęs šventu gyvenimu, mirė 1954 metais. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.