2008-06-19 18:12:26

Kongo DR prezidento vizitas Vatikane


Ketvirtadienio rytą popiežių Benediktą XVI aplankė Kongo Demokratinės Respublikos prezidentas Joseph Kabila Kabange. Po susitikimo su Šv. Tėvu, prezidentas taip pat aplankė Vatikano sekretorių santykiams su valstybėmis arkivyskupą Dominique Mamberti.

Vizitui pasibaigus paskelbtame oficialiame Vatikano spaudos salės komunikate informuojama, jog pokalbių centre buvo šalies politinė ir socialinė padėtis, ypač rytinėse Šiaurės ir Pietų Kivu provincijose. Buvo pabrėžta, jog žmogaus teisių gerbimas turi būti svarbiausia priemonė siekiant sustabdyti civilių gyventojų kančias ir kurti teisingą bei solidarią visuomenę. Buvo taip pat pažymėta, jog taikos atkūrimo procesas turi vykti platesniame viso regione kontekste ir buvo linkima, jog neužilgo įsigalėsiantis „Didžiųjų ežerų regiono saugumo, stabilumo ir pažangos paktas“ lemtingai prisidėtų prie taikos ir gerovės visiems gyventojams kūrimo. Kalbant apie šalies ateitį, buvo akcentuota švietimo ir jaunimo auklėjimo svarba. Šioje srityje Bažnyčia yra pasirengusi padėti. Pokalbių metu buvo aptartos ir kitos abiem šalims rūpimos temos, kalbėta apie dialogo ir bendradarbiavimo svarbą. Iškeltas taip pat kai kurių bažnytinių objektų, nacionalizuotų prieš kelis dešimtmečius, restitucijos klausimas. Galiausiai prezidentas Kabila pakvietė popiežių aplankyti Kongo Demokratinę Respubliką. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.