2008-06-19 17:47:23

Katalikiškų radijo stočių kongresas Romoje


Birželio 19-21 dienomis Romoje vyksta katalikiškų radijo stočių kongresas. Kongreso tema yra „Katalikiškų radijo stočių tapatybė ir misija šiandien“. Kongresas surengtas Popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos iniciatyva.

Buvo numatoma, kad kongrese dalyvaus virš 60 transliuotojų atstovų, atvykusių iš visų penkių kontinentų, maždaug iš penkiasdešimties šalių.

Arkivyskupas Claudio Celli, Popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos pirmininkas, prie mūsų mikrofonų kalbėjo, jog katalikiško radijo misija gali būti nusakyta popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais, ištartais susitikime su Vatikano Radijo atstovais: katalikiškas radijas gali tapti nepaprastu evangelizavimo, bažnytinės vienybės, savitarpio supratimo ir tautų solidarumo instrumentu.

Arkivyskupas taip pat kalbėjo apie tai, kokios skirtingos situacijos įvairiuose pasaulio regionuose. Jei Lotynų Amerikoje yra apie 3000 katalikiškų radijo stočių, tai Afrikos kontinente jų yra apie 150. Tokią disproporciją galimą paaiškinti ne iniciatyvos trūkumu, tačiau nepalankiomis politinėmis sąlygomis, vietos valdžios nusistatymu prieš savarankišką konfesinį radiją.

Labai skiriasi ir iššūkiai, su kuriais susiduria įvairių kraštų katalikiškos radijo stotys. Jei, kaip ką tik minėta, vienoms tenka susidurti su politinio pobūdžio sunkumais, tai kitoms aktualiausi organizaciniai rūpesčiai, bendradarbiavimo tinklų kūrimas. O vakarų valstybėse, anot arkivyskupo Celli, vienas iš didžiausių iššūkių yra kultūrinės prigimties – visuomenėje ir pačių katalikų tarpe įsitvirtinęs sekuliarizmas. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.