2008-06-18 18:02:32

Arkivyskupas Evarist Pinto apie Pakistano katalikų Bažnyčią


Šiomis dienomis Romoje su ad Limina vizitu lankosi Pakistano vyskupai. Pirmadienį kelis iš jų jau priėmė popiežius Benediktas XVI. Karačio arkivyskupas Evarist Pinto Vatikano radijui papasakojo apie Pakistano katalikų Bažnyčios situaciją ir sunkumus. Pasak arkivyskupo, nors Pakistano musulmoniškos respublikos konstitucija formaliai saugo religinių mažumų teises, tačiau katalikai gan dažnai tampa netolerancijos aukomis. Pasinaudojant įstatymu dėl piktžodžiavimo, katalikai ne karta buvo apkaltinti Korano išniekinimu ir už tai buvo nubausti kalėti iki gyvos galvos. Tačiau, pastebėjo arkivyskupas, šalyje yra regionų, kur katalikai ir musulmonai taikiai sugyvena ir bendradarbiauja.
Nežiūrint to, kad Pakistane darbuojasi didelis skaičius kunigų ir vienuolių, Karačio ganytojas pripažino, jog pasauliečių ir ypatingai katechetų vaidmuo pastoracijoje yra labai svarbus. Pakistane labai aktyviai veikia įvairios bažnytinės institucijos. Vien švietimo įstaigų yra 560, o ligoninių ir prieglaudų yra 128. Bažnyčia visada rūpinasi vargšais. Be to reikia eiti švietimo ir vystymosi keliu, nes tik taip neturtingieji galės įveikti skurdą, - kalbėjo mūsų radijui Karačio arkivyskupas.
Bažnyčia yra ne tik mums, mes gyvename su kitais krikščionimis ir kitų konfesijų tikinčiaisiais. Egzistuoja dialogas ir tarp paprastų, bendrai gyvenančių žmonių. Labai dažnai patiriame panašias, ar net tas pačias problemas. Tuo būdu ir mes padedame Bažnyčiai įgyvendinti bendrą tikslą, skatiname bendradarbiavimą ir dialogą, - pažymėjo arkiv. Pinto. (kl)All the contents on this site are copyrighted ©.