2008-06-13 15:05:07

JAV prezidento vizitas Vatikane


Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Džordžas Bušas penktadienio rytą lankėsi Vatikane ir susitiko su popiežiumi Benediktu XVI.

Vizitas Vatikane yra paskutinės, prieš kadencijos pabaigą, Amerikos prezidento kelionės į Europą dalis. Kelionę pradėjęs šiuo metu Europos Sąjungai pirmininkaujančioje Slovėnijoje, aplankęs Vokietiją, trečiadienio vakarą Bušas atvyko į Romą. Baigęs vizitą Italijoje, penktadienio rytą jis užsuko ir į Vatikaną aplankyti popiežiaus Benedikto XVI.

Kaip pažymėta po vizito paskelbtame Vatikano spaudos salės oficialiame komunikate, popiežius Benediktas XVI norėjo atsilyginti už nepaprastai nuoširdų jo priėmimą Baltuosiuose Rūmuose jo vizito Jungtinėse Valstijose metu šių metų balandžio mėnesį. Dėl to Amerikos prezidento vizitas Vatikane penktadienio rytą vyko pagal neeilinį protokolą. Paprastai popiežius savo svečius priima savo privačioje bibliotekoje Vatikano apaštališkuosiuose rūmuose. Penktadienį Amerikos prezidentą popiežius priėmė ne rūmuose, bet Vatikano soduose. Atvykusį prezidentą popiežius pasitiko prie viduramžiško Šv. Jono bokšto, priklausančio dalinai dar išlikusioms senoms gynybinėms sienoms, juosusioms Vatikaną. Bokšte įrengti apartamentai popiežiaus svečiams. Juose apsistoja tik ypatingi svečiai – kitų krikščioniškų Bažnyčių vadovai patriarchai ir vyskupai. Valstybinių vizitų atvejais, popiežių lankantys prezidentai niekada neapsistoja Vatikane. Šiame ypatingiems svečiams skirtame bokšte penktadienio rytą vyko privatus popiežiaus Benedikto XVI ir prezidento Džordžo Bušo pokalbis. Jam pasibaigus, susitikimas buvo tęsiamas lauke, soduose. Galiausia popiežius su prezidentu, su savo bendradarbiais ir prezidentą lydėjusia delegacija visi pėsčiomis lėtai atėjo prie netoliese esančios Lurdo Mergelės Marijos grotos, prie kurios įvyko trumpas atsisveikinimas.

Vatikano spaudos salės notoje informuojama, jog pokalbio su prezidentu metu popiežius jam dar kartą padėkojo už nepaprastą svetingumą ir ypatingai nuoširdų priėmimą kai jis prieš porą mėnesių lankėsi Jungtinėse Valstijose. Buvo taip pat kalbėta apie bendrą įsipareigojimą ginti pagrindines moralines vertybes. Buvo aptartos taip pat kai kurios tarptautinio gyvenimo temos: kalbėta apie Jungtinių Valstijų ir Europos santykius, apie padėtį Artimuosiuose Rytuose ir būtinumą įtvirtinti pastovią taiką Šventojoje Žemėje, paliestos taip pat maisto krizės ir globalizacijos, Tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimo temos. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.