2008-06-06 15:50:49

Paskelbti 35-sios Jėzaus Draugijos generalinės kongregacijos dekretai


Romoje neseniai įvykusi 35 Jėzaus Draugijos generalinė kongregacija, išrinkusi naująjį Draugijos vyresnįjį t. Adolfo Nicolas ir priėmusi keletą dekretų, užbaigė savo darbus kovo 6 dieną. Kadangi buvo nuspręsta dekretus paskelbti angliškai, prancūziškai ir ispaniškai, Kongregacija pavedė Draugijos vyresniajam ir jo patarėjams uždavinį dar kartą peržiūrėti minėtų dekretų tekstus. Šis darbas buvo užbaigtas birželio 6 dieną ir dekretų tekstai minėtomis kalbomis buvo paskelbti Draugijos internetinėje svetainėje (adresas: sjweb.info/35/index.cfm).

35 Jėzaus Draugijos generalinė kongregacija paskelbė išviso šešis maždaug 50-ies puslapių dekretus, kurių pirmajame, pavadintame „Su atnaujintu gyvastingumu ir užsidegimu“, Jėzaus Draugija atsiliepia į Šv. Tėvo kreipimąsi į ją. Pirmąjį dekretą Generalinė Kongregacija užbaigė paliudydama glaudžią maldos vienybę su popiežiumi, tai yra, ta pačia jėzuitų steigėjo šv. Ignaco Dvasinių pratybų malda, kurią kongregacijos nariams vasario mėnesį suteiktoje audiencijoje perskaitė pats popiežius Benediktas XVI: „Paimk, Viešpatie, ir priimk visą mano laisvę, visą mano atmintį, mano protą ir visą mano valią, viską ką turiu; Tu man tai davei ir Tau, Viešpatie, tai grąžinu; viskas yra Tavo, viskuo naudokis pagal savo valią; duok man tik savo meilę ir savo malonę; to man pakaks“. Priminsime, jog audiencijos metu popiežius Benediktas XVI nuo savęs pridūrė, jog jam ši šv. Ignaco malda atrodo tokia didelė, kad beveik nedrįsta ją sakyti, tačiau kurią, vis dėlto, turime vis iš naujo kartoti.

Trumpai apie kitus penkis dekretus. Antrasis dekretas yra skirtas pašaukimui iš naujo atrasti Draugijos charizmą, „gaisrą, kuris sukelia kitus gaisrus“. Trečiajame kalbama apie iššūkius Draugijos misijai, kuriuos kelia „siuntimas į fronto linijas“. Ketvirtasis dekretas primena paklusnumą, o penktajame kalbama apie Draugijos vidaus gyvenimo tvarką, skirtą tarnystei visuotinėje Bažnyčios misijoje. Šeštasis dekretas yra apie bendradarbiavimą, kuris sudaro Draugijos misijos šerdį. Kartu su šešiais dekretais paskelbtas 35 Jėzaus Draugijos generalinės kongregacijos padėkos laiškas buvusiam Draugijos vyresniajam tėvui Peter-Hans Kolvenbachui. Generalinė kongregacija sausio mėnesį jo įpėdiniu išrinko ispaną t. Adolfo Nicolas, kuris didžiąją savo gyvenimo dalį praleido Azijoje, ypač Japonijoje ir Filipinuose.

*

Jėzaus Draugijos vyresnysis dalyvaus Romoje Pasaulinei pabėgėlių dienai skirtame susitikime

Naujasis jėzuitų vyresnysis t. Adolfas Nicolas ateinantį trečiadienį, birželio 11 dieną, Romoje dalyvaus Jėzuitų globos pabėgėliams centro Italijos skyriaus rengiamame viešajame susitikime, kurio tema „Sienos ar barikados?“. Susitikimas yra skirtas Pasaulinei pabėgėlių dienai, kuri kasmet minima birželio 20 dieną. Susitikime tėvas A. Nicolas kalbės apie žmonių migraciją pasaulyje, dabartinę valstybinių sienų koncepciją, pramonės šalių užsidarymo pabėgėlių prašymams priimti pavojų ir būtinumą persvarstyti naujųjų kartų švietimą. 35 Jėzaus Draugijos generalinė kongregacija įvardijo šią temą kaip labai aktualią siekiant sukurti socialiniu teisingumu pagrįstą ir pabėgėlių teises gerbti gebančią visuomenę.

Generalinė kongregacija išskyrė Jėzuitų globos pabėgėliams centro veiklą kaip vieną iš Draugijos prioritetų. Buvusio vyresniojo t. Pedro Arrupės 1981 metais įsteigto Jėzuitų globos pabėgėliams centro skyriai 54 pasaulio kraštuose gelbsti ir globoja žmones, dėl karų ir stichinių nelaimių, persekiojimų ir žmogaus teisių pažeidimų privestų gelbėti savo ir artimųjų gyvybes apleidžiant gimtuosius namus. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.