2008-06-06 15:49:25

Šv. Tėvo audiencijos: penktadienį popiežių aplankė Italijos Respublikos premjero vadovaujama delegacija


Šv. Tėvo penktadienio darbotvarkė buvo itin turtinga susitikimais su kardinolais ir vyskupais iš Belgijos, Filipinų, Malaizijos, Singapūro ir Brunėjaus. Ilgą privačių audiencijų sąrašą pradėjo Benedikto XVI susitikimas su naujuoju Italijos Respublikos ministrų tarybos pirmininku Silvio Berlusconi.

Audiencijoje pas Šv. Tėvą Italijos premjerą lydėjo oficiali delegacija, kurią sudarė Italijos vyriausybės ir visuomenės atstovai. Po susitikimo su popiežiumi Benediktu XVI, Italijos ministrą pirmininką Silvio Berluskoni priėmė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone ir Sekretorius santykiams su valstybėmis, arkivyskupas Dominique Mamberti.

Apie Italijos ministro pirmininko vizito Vatikane eigą papasakojo Šv. Sosto Spaudos Salė oficialiame komunikate. Nuoširdžiuose pokalbiuose buvo aptartos temos apie Italijos padėtį ir katalikų Bažnyčios įnašą į krašto gyvenimą, kurį popiežius neseniai aptarė susitikime su Italijos vyskupų konferencijos plenarinės asamblėjos dalyviais.

Susitikimuose su Italijos premjeru taip pat buvo aptarti kai kurie klausimai susiję su Šv. Sosto ir Italijos Respublikos santykius reguliuojančiomis sutartimis. Dvišalių Šv. Sosto ir Italijos Respublikos santykių juridinį pagrindą sudaro 1929 metais pasirašytos Laterano sutartys. Jos yra įtvirtintos taip pat Italijos Respublikos konstitucijoje, kuri, be kita ko, skelbia, kad Valstybė ir Bažnyčia, kiekviena pagal savo tvarką, yra nepriklausomos ir suverenios. Šiuo pagrindiniu nusistatymu buvo vadovautasi ir 1984 metais, kai Italija ir Šv. Sostas pasirašė kai kuriuos Laterano Sutarčių papildymus, kuriais ne tik buvo patvirtinta Valstybės ir Bažnyčios nepriklausomybė ir suverenumas, bet ir vienų su kitais bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti visos wmonijos ir Italijos Respublikos gerovę.

Italijos vyriausybės vadovo Berlusconio pokalbiuose su Šv. Tėvu, kardinolu Bertone ir arkivyskupu Mamberti tarp pat buvo aptarti kai kurie tarptautiniai klausimai, o ypač pabrėžė padėtį Artimuosiuose rytuose bei dvasinės, etinės ir socialinės plėtros perspektyvas Europos žemyne.

Šalys patvirtino troškimą tęsti veiksmingą bendradarbiavimą abipusių santykiu lygiu bei tarptautinės bendruomenės santykių kontekste, - pažymi komunikate Šv. Sosto Spaudos Salė.

*

Kitose penktadienio rytą vykusiose audiencijose popiežius priėmė Filipinų sostinės Manilos arkivyskupą, kardinolą Gaudencio Rozales ir Belgijos sostinės arkivyskupą, kardinolą Godfried Danneels bei grupę vyskupų iš Pietryčių Azijos. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.