2008-06-04 17:01:31

Popiežiškoji tarp-religinio dialogo taryba parengs sielovadinių gairių dokumentą


Trečiadienį Romoje prasidėjo Popiežiškosios tarp-religinio dialogo tarybos plenarinė sesija tema: „Dialogas tiesoje ir meilėje: pastoracinės gairės“. Sesijos darbams vadovauja tarybos pirmininkas, kardinolas Jean-Louis Tauran. Įvadinėje kalboje kardinolas pažymėjo, jog pagrindinis plenarinės asamblėjos tikslas yra parengti tarp-religinio dialogo vadovą. Mintis sudaryti religijų dialogo vadovą nėra nauja, tačiau nuolat iškildavo įvairiausios kliūtys, kurių pagrindinė buvo iš principo priešiškas nusistatymas, jog tokio pobūdžio dokumento visai nereikia. Dabar pribrendo laikas ganytojams ir tikintiesiems pateikti tam tikras pamatines gaires, kurias vietinės Bažnyčios turės suderinti su savo specifine padėtimi, - pažymėjo kardinolas Jean-Louis Tauran.

Pasak jo, tokių sielovadinių gairių pagrindu galėtų būti Dešimt Dievo įsakymų, kurie sudaro visiems tikrintiesiems suprantamą visuotinę santykių su Dievu ir artimu gramatiką. Apie tai kalbama enciklikoje „Veritatis Splendor“: „Tik Dievas gali atsakyti į klausimą apie gera, nes pats yra Gėris. Bet Dievas jau yra atsakęs į šį klausimą: jis sukūrė žmogų ir su išmintimi bei meile paskyrė jį tam tikram tikslui per širdyje įrašytą įstatymą (plg. Rom 2, 15),  “prigimtinį įstatymą”. Tai “ne kas kita, kaip Dievo mums įlieta proto šviesa. Jos dėka mes pažįstame, ką turime daryti ir ko turime vengti. Šią šviesą ir šį įstatymą Dievas suteikė žmonėms per sukūrimo aktą“ (12).

Svarbu, - sakė kardinolas, kad mūsų sielovadinė tarnystė broliams katalikams ir sesėms katalikėms parengtų juos taip, kad jie būtų pasirengę dalytis savo bei įvertinti kitų dvasinius įsitikinimus. Jie turi suprati, jog visi tikintieji turi bendrą paveldą: tai tikėjimas į Vieną Dievą, gyvenimo šventumas, brolybės būtinumas, maldos, kaip religijos kalbos, patirtis, kalbėjo kardinolas Jean-Louis Tauran. Popiežiškosios tarp-religinio dialogo tarybos pirmininkas reiškė viltį, jog plenarinės asamblėjos darbai sukaups pakankamai medžiagos būsimam dokumentui, galėsiančiam padėti katalikams, o gal ir kitų konfesijų krikščionims, bendrauti su kitas religijas išpažįstančiais žmonėmis ir bendruomenėmis tiesoje ir meilėje. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.