2008-05-31 16:54:18

USA: ekskomunika w polonijnej parafii podtrzymana


Stolica Apostolska potwierdziła dekret arcybiskupa St. Louis w USA ekskomunikujący 6-osobową radę polonijnej parafii św. Stanisława Kostki oraz sprawującego tam liturgię ks. Marka Bożka. Powodem decyzji ordynariusza była odmowa podporządkowania się normom prawa kanonicznego.

Pod koniec XIX w. ówczesny arcybiskup St. Louis zgodził się, aby powstała w 1880 r. parafia polsko-irlandzka była właścicielką swego majątku (a nie diecezja, jak to dzieje się normalnie). Jednak już od ponad sześćdziesięciu lat miejscowi arcybiskupi próbowali zmienić ten zapis, powołując się przede wszystkim na jego niezgodność z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Obecny metropolita, Raymond Burke niebawem po objęciu rządów w diecezji rozwiązał wspomnianą parafię. Dwa i pół roku temu, w związku z utrzymywaniem się schizmy wydał dekret o ekskomunice rady parafialnej. Od decyzji tej rada odwołała się do Watykanu. Jak zaznaczyła Kongregacja Nauki Wiary, apelacja miała jednak braki formalne. Drugim powodem jej odrzucenia jest trwanie w schizmie.

Abp Burke wezwał członków rady parafialnej do pojednania z Kościołem powszechnym. W oddzielnym piśmie Kongregacja Nauki Wiary zaapelowała do ks. Bożka o zaniechanie działań schizmatyckich oraz sprawowania sakramentów. W przeciwnym razie dykasteria będzie zmuszona zwrócić się do Ojca Świętego o wydalenie kapłana ze stanu duchownego.

st/ cna
All the contents on this site are copyrighted ©.