2008-05-30 19:11:51

Bộ Giáo Lý đức tin phạt vạ tuyệt thông phụ nữ chịu thánh chức


VATICAN. Bộ giáo lý đức tin phạt vạ tuyệt thông tức khắc phụ nữ nào chịu chức thánh và cả người truyền chức cho phụ nữ. Chỉ Tòa Thánh mới có quyền giải những vạ này.

Sắc luật công bố trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 30-5-2008, khẳng định rằng:
”Bộ giáo lý đức tin, để bảo vệ bản chất và giá trị của bí tích truyền chức thánh, do năng quyền đặc biệt được quyền bính tối cao của Giáo Hội ban (cf GL 30), trong khóa họp thường lễ ngày 19-12-2007, truyền rằng:

”Giữ nguyên qui định của khoản giáo luật số 1378, người truyền chức thánh cho một phụ nữ cũng như phụ nữ chịu chức thánh, đều bị vạ tuyệt không tức khắc, chỉ Tòa Thánh mới có quyền giải.”

Bộ cho biết Qui luật trên đây cũng được áp dụng cho những người thuộc Giáo Hội Công Giáo nghi lễ đông phương. Sắc luật này có hiệu lực tức khắc từ lúc được đăng trên báo Quan sát viên Roma.

Sắc luật mang chữ ký của ĐHY Tổng trưởng William Levada và vị Tổng thư ký là Đức TGM Angelo Amato SDB.

Từ vài năm nay, có những nhóm phụ nữ được truyền chức LM. Họ tổ chức truyền chức trên một con tàu: Bắt đầu ở sông Danuble ngoài khơi tại thành phố Linz bên Áo, rồi tới sông Laurent bên Canada, sau đó tại một số nơi khác. Thoạt đầu nhóm này mời một GM Công Giáo cũ đã ly khai với Giáo Hội Công Giáo để truyền chức. Sau đó đến lượt các nữ LM ấy được chịu chức GM rồi truyền chức LM cho các phụ nữ khác.

Giáo quyền địa phương thường lên tiếng phủ nhận giá trị của các vụ truyền chức này và tuyên phạt vạ tuyệt thông cho những người can dự. Nay Bộ giáo lý đức tin ban hành luật phạt vạ tuyệt thông tức khắc dành quyền giải cho Tòa Thánh. Đây là hình phạt nặng nhất trong Giáo Hội Công Giáo. (SD 30-5-2008)

G. Trần Đức Anh OP
All the contents on this site are copyrighted ©.