2008-05-24 18:46:00

Đức Thánh Cha tiếp kiến hai phái đoàn Bulgari và Macedonia


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu Kitô theo gương hai thánh Cirillo và Metodio hăng say truyền giảng Tin Mừng trong niềm tôn trọng các nền văn hóa địa phương.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 24-5-2008 dành cho phái đoàn chính quyền và giáo quyền Bulgari về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ kính hai thánh Anh em Cirillo và Metodio bổn mạng của các dân tộc Slave. Thánh Cirillo là đan sĩ và mộ của ngài ở Đền thờ Thánh Clemente do các cha dòng Đaminh Ai Len coi sóc ở Roma, còn thánh Metodio là GM, và mộ ngài hiện ở đền thánh Velehrad thuộc cộng hòa Tchèque.

Phái đoàn chính phủ Bulgari gồm 17 người do Phó Thủ tướng hướng dẫn và gồm đại diện của Giáo Hội Chính Thống và Công Giáo. Lên tiếng trong dịp này, ĐTC nói: ”Ngày nay cũng ta tiếp tục cần phải nhìn công trình truyền giáo được hai thánh Cirillo và Metodio nhiệt thành thực thi tại lãnh thổ của các dân tộc Slaves, vì đó là mẫu gương về sự hội nhập đức tin vào các nền văn hóa, trong những yếu tố nòng cốt nhất. Thực vậy, Tin Mừng không làm suy yếu những gì là chân chính trong các nền văn hóa khác nhau, nhưng giúp con người mọi thời đại nhìn nhận và thực thi điều thiện đích thực được soi sáng bằng chân lý rạng ngời.”

ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Nhiệm vụ của các tín hữu Kitô là bảo tồn và củng cố mối liên hệ nội tại hiện hữu giữa Tin Mừng, sứ mạng của các môn đệ Chúa Kitô và bản sắc văn hóa liên hệ. Tái khám phá các căn cội Kitô là điều quan trọng để góp phần xây dựng một xã hội trong đó có những giá trị tinh thần và văn hóa phát sinh từ Tin Mừng”.
Trước khi tiếp phái đoàn Bulgari, ĐTC đã tiếp phái đoàn Cộng hòa Macedonia cũng về Roma hành hương nhân dịp lễ hai thánh anh em. Phái đoàn gồm 21 người do thủ tướng hướng dẫn và cũng gồm các vị bộ trưởng và đại diện Chính Thống cũng như Công Giáo.

ĐTC khẳng định rằng: ”Hai vị thánh Anh em bổn mạng Âu Châu, do hoạt động tông đồ không ngừng và truyền giáo không biết mỏi mệt, đã trở thành những nhịp cầu nối liền giữa Đông và Tây phương. Chứng tá tinh thần rạng ngời của các ngài chỉ cho thấy một chân lý vĩnh cửu ngày càng phải khám phá: nghĩa là chỉ khi nào khởi hành từ Chúa Kitô, thì niềm hy vọng mới có thể trở thành đáng tin cậy và chắc chắn, như tôi đã viết trong Thông điệp Spe salvi về hy vọng rằng: ”Ai không biết Thiên Chúa, thì dù có thể có nhiều thứ hy vọng, nhưng rốt cuộc họ là người không có hy vọng, không có niềm hy vọng bao la nâng đỡ toàn thể cuộc sống” (xc Ef 2,12).

Sau cùng ĐTC nhận xét rằng việc phái đoàn chính quyền và giáo quyền Macedonia về Roma hành hương hằng năm kính thánh Cirillo và Metodio là một dấu hiệu hùng hồn về những mối liên hệ thân hữu giữa Cộng Hòa này với Giáo Hội Công Giáo. Ngài nói: ”Tôi thành tâm cầu chúc cho những mối liên hệ này ngày càng được củng cố, tạo điều kiện cho những thái độ cộng tác có nhiều thành quả, hầu mưu ích cho toàn thể đất nước Macedonia” (SD 24-5-2008)

G. Trần Đức Anh OP
All the contents on this site are copyrighted ©.