2008-05-16 11:00:23

LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI (NĂM A)


LỜI CHÚA: Gioan 3, 16-18

Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan. Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU nói với ông Nicôđêmô rng: ”THIÊN CHÚA đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con-Một Ngưi để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mt, nhưng được sống đi đời, vì THIÊN CHÚA không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Ngưi mà được cứu đ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một THIÊN CHÚA”.
 
SUY NIỆM

Khi suy niệm về THIÊN CHÚA BA NGÔI, tâm lòng các tín hữu Công Giáo dâng lên niềm tri ân và cảm tạ chân thành. Tri ân Tình Yêu bao la của THIÊN CHÚA đã dựng nên muôn vật muôn loài. Chưa hết, khi con người sa ngã phạm tội, THIÊN CHÚA CHA đã sai Con Một Ngài là THIÊN CHÚA CON nhập thể làm người, để cứu chuộc nhân loại, nhưng nhất là, để mặc khải cho loài người biết Tình Yêu không bến không bờ của THIÊN CHÚA BA NGÔI: Cha, Con và Thánh Thần.

Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã tỏ lộ rõ ràng khuôn mặt nhân hậu của THIÊN CHÚA CHA và Tình Yêu của Đức Chúa Thánh Thần. Cuộc mặc khải hoàn tất với công trình cứu độ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Ngài giao hòa loài người với THIÊN CHÚA CHA và gởi Đức Chúa Thánh Thần xuống để tiếp tục công cuộc thánh hóa. Tất cả những điểm này cho thấy mối hiệp nhất hòa điệu giữa THIÊN CHÚA BA NGÔI: Cha, Con và Thánh Thần.

Để có thể hiểu được mầu nhiệm THIÊN CHÚA BA NGÔI không cần phải có một trí thức siêu phàm, nhưng là một tâm lòng khiêm hạ và thơ trẻ. Một tâm lòng yêu thương chân thành. Tình Yêu giúp hiểu được tất cả. Không thể hiểu THIÊN CHÚA BA NGÔI nếu không hiểu Tình Yêu là gì. Hay nói cho đúng hơn, không thể hiểu THIÊN CHÚA BA NGÔI nếu không biết yêu thương là gì. Trong những tâm lòng kiêu căng và hận thù, không có chỗ đứng cho THIÊN CHÚA. Không có THIÊN CHÚA thì cũng không có Tình Yêu. Tâm lòng nào không có THIÊN CHÚA, thì không thuộc về Trời Cao, nhưng thuộc về âm phủ và là con cái của thần dữ, thần tối tăm.

Đức Tin là một hồng ân. Một hồng ân cao cả. Một hồng ân nhưng không. Phúc thay cho người nào biết tiếp nhận hồng ân và trở thành con cái đích thực của THIÊN CHÚA BA NGÔI. Phúc Âm theo thánh Luca nơi chương 10, câu 21-22 viết:

- Được Thánh Thần tác động, Đức Chúa GIÊSU hớn hở vui mừng và nói: ”Lạy CHA là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen CHA, vì CHA đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy CHA, vì đó là điều đẹp ý CHA”.
.. CHA Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy. Và không ai biết Người Con là Ai, trừ Đức Chúa CHA, cũng như không ai biết Đức Chúa CHA là Ai, trừ Người Con, và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.

Hãy đi vào trong Tình Yêu THIÊN CHÚA và thực thi đức bác ái, để được diễm phúc lãnh nhận hồng ân tin vào THIÊN CHÚA BA NGÔI: Cha, Con và Thánh Thần. Ngôn ngữ THIÊN CHÚA là ngôn ngữ Tình Yêu. Ai ở trong tình yêu thì hiểu được ngôn ngữ THIÊN CHÚA. Toàn thể bốn Phúc Âm theo thánh Matthêô, Máccô, Luca và Gioan cũng chỉ diễn tả duy nhất công trình cứu độ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Đó là công trình Tình Yêu.

”THIÊN CHÚA yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì THIÊN CHÚA không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

Đáp lại Tình Yêu bao la cao cả của THIÊN CHÚA BA NGÔI, tín hữu Công Giáo phải tôn thờ cùng yêu mến Ngài với trọn trái tim, trí tuệ và tâm hồn. Lòng kính mến của con người chính là vinh quang cho THIÊN CHÚA. Đó là lời chúc tụng rất đẹp ý THIÊN CHÚA BA NGÔI.

Sau cùng, để luôn nhắc nhở mình về mầu nhiệm yêu thương vô bờ bến của THIÊN CHÚA BA NGÔI, tín hữu Công Giáo hãy thường xuyên kính cẩn làm dấu Thánh Giá đơn:

- Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Hoặc làm dấu Thánh Giá kép:

- Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh Giá, xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Ngoài ra, hãy ý thức và trọn lòng tin-cậy-mến mỗi khi đọc kinh Sáng Danh:

- Sáng danh Đc Chúa Cha và Đc Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đi đời chẳng cùng. Amen.

Sáng danh THIÊN CHÚA BA NGÔI, Đấng đang có, đã có và sẽ đến. Amen.

Sr. Jean Berchmans Minh NguyệtAll the contents on this site are copyrighted ©.