2008-04-28 15:36:31

Валенсия: Първи конгрес за католическото възпитание през новия век


(28.04.2008) - От 28 до 30 април в испанския град Валенсия се провежда „Първи международен конгрес за католическо възпитание през ХХІ век”. Организатор е католическия университет „San Vicente Martir”, а инициативата се провежда в Двореца на музиката във Валенсия с участието на 450 педагози, доценти и студенти. При откриването, кардинал Зенон Грохолевски, префект на Конгрегацията за католическо възпитание, посочи ролята на Църквата в актуалния културен контекст и най-вече „спешната нужда” да се посрещне „широко разпространяващия се секуларизъм”, който се преплита с тенденцията за „редуцирането на възпитанието до чисто технически и функционални аспекти”. В тази светлина той посочи, че католическото възпитание на 21 век трябва да включва „интереса към човека и неговото призвание към истината”. Това може да бъде постигнато чрез хармонията между вяра и разум, подчертана от Бенедикт ХVІ по време на американската му визита. Кардинал Грохолевски изтъкна, че „Католическата църква трябва да предложи своя „оригинален принос за изграждането на човешката личност и обществото”, като се започне от нейното специфично виждане за света, човека и историята. По време на конгреса ще се проведат конференции и кръгли маси на които експерти ще анализират актуалното състояние на образованието, основните католически училища, отношението между училище и семейство, предизвикателствата и предложения в духа на християнското възпитание. Специално внимание ще бъде отделено на голямата християнска педагогическа традиция от Църковните отци до ХХ век, за да се подчертае връзката с актуалността. Конгресът ще бъде закрит на 30 април от кардинал Агустин Гарсия Гаско, архиепископ на Валенсия.
All the contents on this site are copyrighted ©.