2008-04-22 17:10:40

Кардинал Френсис Джордж коментира папската визита в САЩ


(22.04.08) Завърши посещението на Светия Отец Папата в Съединените щати и Обединените нации, но коментарите и обсъжданията за неговото значение продължават. Сред тях и кардинал Френсис Джордж, председател на Епископска конференция на САЩ:

***********
The visit of the Holy Father…
Визитата на Светия Отец Папата в Съединените щати и в Обединените нации преди всичко, показа нещо, което всички ние познаваме, т.е. че Бенедикт ХVІ е един чудесен учител. Той говореше ясно за истината по отношение на свободата, на мира, на човешките права, икуменизма. Мисля, че неговите думи ще дадат път на един нов смисъл на мисията на Обединените нации в света. Тази визита бе много важна заради качеството на посланието. Друг аспект бе и ентусиазма, който разбуди и в който се видя измерението на личността на Светия Отец, когото може би мнозина не познаваха добре: неговото смирение, искреност, милосърдие и любов към всички, особено към жертвите на сексуални злоупотреби. Видян бе големият отговор на младежите и щастието на един Светипетров приемник, който влезе в синхрон с тях. Наистина това бе едно много вълнуващо преживяване за Светия Отец.

Като американец изненадан ли сте от този невероятен отговор дошъл от най-различни нива: от гражданските и политически власти, от клира, от верните и от обикновените хора?

 
We’re surprised only in the sense…
Изненадани сме само в смисъл такъв, че въпреки че познаваме качествата на Светия Отец, не бяхме сигурни как наистина хората биха разбрали кой е Светият Отец. Следователно, изненадата бе наистина приятна. Мисля, че остави Църквата в Съединените щати по-силна, по-обединена и положително остави на нас, епископите силата да вършим нашата работа по-ефикасно отколкото в миналото и за това сме му крайно благодарни.

Папата не веднъж по време на визитата засегна с крайна яснота скандала със сексуалните злоупотреби. Съединените щати могат ли сега да обърнат страницата и да гледат напред с по-голямо доверие?

 
I would hope so…
Надявам се. За епископите много насърчителен бе фактът, че Светият Отец оцени нашата работа през последните години за защита на децата. В един социален контекст, където сексуалните злоупотреби изглежда имат превес, Църквата направи повече от всяка друга институция, за да отговори конкретно на този проблем. Затова не съществува в никакъв случай разлика между това, което Папата желае и това, което американските епископи вършат. Това бе едно голямо насърчение за нас, които продължаваме да отговаряме по-обширно на проблема, както той сам каза, защото в цялото общество има злоупотреби в семействата, в училищата и в други места, а жертвите на тези злоупотреби не са зачитани по същия начин, по който бяха зачетени жертвите на сексуални злоупотреби от страна на свещеници".All the contents on this site are copyrighted ©.