2008-04-21 17:40:06

Папата на заключителната меса на Yankee Stadium в New York: свободата, основаваща се на Евангелието, да бъде отличителния знак на съвременна Америка


(21.04.08) Американският народ никога да не загубва доверието си, въпреки бедствените изпитания и сканали, и всеки ден да търси Божието Царство, спазвайки закона на братската любов. Това бе призивът, който по време на последната Евхарстична Литургия, Бенедикт XVI отправи към Христовата Църква и всички в САЩ, отслужена и председателствана от него в неделя в стадиона Янки в Ню Йорк. В нея взеха участие десетки хиляди верни, по чиито лица съвсем ясно се разпозна силния ентусиазъм от тази среща с Папата и вълнението, с което заедно с него отбелязаха навършените 2 века - архидиоцез на Белтимор и учредяване на седилащата в Ню Йорк, Бостон, Филаделфия и Луисвил. Дълги бяха аплаузите, когато кард. Едуард Ейгън – архиепископ на Ню Йорк отправи поздрав към Папата, който дълбоко трогна Америка само преди няколко часа, когато коленичил в молитва възпомена загиналите преди 6 години и половина невинни жертви на безумната омраза. Силни бяха думите, които той произнесе след минутно мълчание. Думи, които зоват за победа на доброто над злото, за крайна раздяла на човешкото сърце с принизените чувства на омразата. И ето, че след краткото слово на архиепископът на Ню Йорк, Светият Отец отново повтори този свой зов, приканвайки за онази надежда, която осмисля всички очаквания в живота на човека. Светият Отец изтъкна тези истини със същата онази яснота, с която произнесе своите слова през тези дни от неговата осма апостолическа визита. Категоричен и конкретен, бащински загрижен и изпълнен с доверие, Папата не се въздържа да осъди злините, които днес загрозяват и омърсяват лика на американската църковна общност. Може да се каже, че яснотата, с която Бенедикт XVI подплати своите слова несъмнено очертава конкретните измерения на дълг без отстъпка, дълг да се подчини всеки християнин на законите на вярата и на онази власт, чиято основа са Христовите Апостоли и техните приемници – епископите:

**********
“Власт и подчинение. Ако трябва да признаеме – каза Светият Отец – днес, тези думи не се произнасят така лесно. Подобни на тях и те самите, за много от нашите съвременници изглеждат като “препъващи човека камъни”, още по-вече в днешното световно общество, където се дава особено голямо значение на ценноста – лична свобода. Истинската свобода се ражда и разцъфтява, за да вирее - допълни Папата - само когато човек се раздели и оттърси за винаги от робството на греха, който замъглява и унищожава нашите чувства и усещания, лишава от сили. Истинската свобода за човека черпи енергия и живот от извора на надеждата и доверието в Бога, Който е безпредална и неприсъхваща Любов, Свобода, Живот вечен.”

Светият Отец настоява за този вид свобода, която както изтъкна той, е съпроводила Америка, за да може тя да се превърне в земя, където милиони емигранти намират подслон и по-добър живот. Бенедикт XVI изтъкна също, че изтеклите два века евангелизаторска мисия по територията на САЩ са оставили видими следи и са знамение за бъдещи очаквания и надежда.

“По тези земи на религиозна свобода – каза Папата - местните католици са открили не само лична свобода за практикуване на вярата, а също и възможността, цялостно да участват в гражданския живот, без да се разделят от своите морални принципи и убеждения, когато са на обществената, “арена”, сътрудничейки с ближните за даване живот на истинската демокрация. Днешната Литургия – допълни Негово Светейшество – е преди всичко подходящ случай за отправяне на благодарност за получените до сега дарове и препотвърждаване на намеренията за неотклонност в мъдрото ползване на човешкото благо, каквото е свободата, и за изграждане на едно обнадеждаващо бъдеще за новите поколения”.

Говорейки за младите мъже и жени в САЩ, Папата не пропусна да призове, те да не се откланят и да продължат по очертаните от Исус пътища, пропъдили от сърцето и напълно задгърбили омразата.

“Това – приключи Бенедикт XVI – означава, че съвременна Америка трябва да се справи с настоящите и бъдещи предизвикателства, убедена и сигурна в победата на Исус. Това води след себе си, дълга за изграждане на Неговото Царство. Това изисква сливане на вяра и живот, съпротива пред мнимите проповеди за свобода и фалшивата дихотомия или ръзграничение между вяра и политика. Следователно каза в края Папата нужен е принос за обоганяване на положителното в американската култура и подтвърждаване на евангелската истина, без да се губи от човешката представа и съзнание великата надежда, даваща значение на всички други, които подкрепят и вдъхновяват нашия живот”.
All the contents on this site are copyrighted ©.