2008-04-20 17:27:09

Бенедикт се срещна с 50 деца със специални потребности: „Вярата ни помага да видим живота, така както Бог го вижда”


(20.04.2008) - Преди срещата с младежите и семинаристите от семинарията Saint Joseph в Ню Йорк, на предпоследния ден от американската си визита, Бенедикт ХVІ се срещна с 50 деца с различни увреждания и онкологично болни. Срещата се проведе в параклиса на семинарията в присъствието на техните родители. Папата поотделно поздрави всяко едно дете, всяко едно дари със своята усмивка и нежно погалване, а накрая и своя апостолически благослов. Бенедикт ХVІ бе посрещнат с изпълнения на младежкия хор от катедралата Saint Patrick и хора на глухите от архидиоцеза на Ню Йорк. Три деца поднесоха в дар на Папата рисунка и благодарствени думи за неговото присъствие в Ню Йорк, което „ги вдъхновява и ги кара все повече да обичат Исус”. В своето кратко слово към децата Папата подчерта значението на човешкия живот:
 
“God has blessed you with life, and with differing talents and gifts…
„Бог ви е благословил с дара на живота – каза Папата и ви е дарил с други таланти и качества. Посредством тези дарове можете да служите на Бог и на обществото по много начини. Въпреки, че приноса на едни може да изглежда по-голям от този на други, стойността на свидетелството означава за всички един знак на надежда”.


Папата призова всички деца никога да не отчайват и черпят сила от вярата:
 
“Sometimes it is challenging to find a reason for what appears only as a difficulty to be overcome or even pain to be endured…
„Понякога е много трудно да се намери причина за посрещането или преодоляването на една болка”. „Въпреки това, вярата ни помага да разкрием нашите хоризонти за отвъдното и да видим живота такъв, какъвто Бог го вижда. Безусловната Божия любов, която достига всеки отделен човек, е показател за смисъла и целта за всеки човек”.

Накрая Папата повери самия себе си на молитвата на децата инвалиди:

“Please do continue to pray for me. As you know I have just had another birthday. Time passes!...
„Моля ви да се молите и за мен – каза Папата. Както знаете, съвсем наскоро прибавих още една година. Времето лети!”.

All the contents on this site are copyrighted ©.