2008-04-15 12:50:35

Франция: увеличава се броят на преминаващите от исляма към християнството


(15.04.08) Всяка година от 150 до 200 мюсюлмани изоставят своята религия, за да приемат християнството, прегръщайки католическото или протестантското верую. Това пише всекидневникът Le Monde в статия публикувана на 2 април т.г. В много случаи – се чете – тези хора са обвинени в апостазия, че са отрекли собствената култура и са изложени на възможни заплахи. Някои крият покръстването си от близките, за да избягнат неразбирателства. Нетолерантността обаче не трябва да разбужда в жертвите дух на отмъщение или агресивни реакции, казва евангелисткият пастор Саид Ужибу, покръстил се на 39 годишна възраст: “Опозицията и клеветата не бяха оръжия на Христос”. Във всеки случай е неприятен факта, че представителите на исляма във Франция не утвърждават принципа на религиозната свобода, особено що се отнася до смесените бракове, при които “християнската страна – твърди статията в Le Monde – често пъти е принуждавана да промени религията си”. Въпреки че се увеличава, броят на преминавалите от исляма към християнството не надвишава този на християните преминали към исляма. През август 2006 г. вестник La Croix писа, че във Франция феноменът на преминаването към исляма засяга 3600 души годишно, живеещи предимно в перифериите на големите градове.All the contents on this site are copyrighted ©.