2008-04-15 16:00:32

Папата в САЩ: действителността на Католическата църква в цифри


(15.04.08) В САЩ почти един от всеки четирима граждани се обявява за католик. Според последните статистически сведения от 31 декември 2006 г. от общо 299.226.000 жители, 67.530.000 заявяват, че принадлежат към Католическата Църква, на практика 22,6% от общия брой.

Душепастирската дейност е разпределена между 194 църковни области, в които са активни 18.992 енории и 2.121 пасторални центрове. На практика всеки пасторален център трябва да се занимава с нуждите на 3.199 католици. Броят на епископите е 436 – в този случай цифрата е опреснена на 16 февруари 2008 г. – а този на свещениците е 44.728: 30.037 диоцезални и 14.691 монаси. Постоянните дякони са 15.101, монасите не свещеници 5.973, монахините – 64.973. Към тях трябва да се прибавят 416 миряни членове на мирски институти, 536 мисионери миряни и 405.071 катехисти.

Сведенията за пастирската дейност сочат 1.510 верни за всеки свещеник и 126 за пасторален деятел. На практика 2,1свещеници за пасторален център и 8,4 на всеки сто души ангажирани в апостолата.

По въпроса за свещеническите звания се регистрират 1.286 ученици в нисшите семинарии и 4.922 във висшите. На практика 1,65 студенти във висши семинарии на всеки сто хиляди жители и 7,29 на всеки сто хиляди католици. Друг интересен факт е връзката между броя на висшите семинаристи – единайсет – на всеки сто свещеници. Анализирайки цифрите отнасящи се до образователните центрове собственост или ръководени от църковни дейци или монаси има 11.159 детски градини и начални училища, 1.277 средни и 266 полувисши и университети. Учениците от първата група са 2.217.386, от втората 886.014, от третата 930.883. Накрая – благотворителните и социални центрове – собственост или ръководени от духовници и монаси са: 570 болници, 261 амбулатории, 1.256 домове за възрастни, инвалиди и недъгави, 1.411 сиропиталища и ясли, 1.348 семейни консултации и други центрове за защита на живота, 3.003 специални образователни центрове, към които трябва да се добавят други 993 институции ангажирани в сектора.

Католическата общност в Съединените щати е нараснала. През последните трийсет години, преди всичко благодарение на силната латиноамериканска имиграция, броят на католиците е нараснал с 20 милиона. През 1975 г. са били 48 милиона, днес - почти 68 милиона. Цифра, която им позволява да представят 6% от католиците в света.

Но как те живеят тази принадлежност? Въпросът е бил зададен от група изследователи от Georgetown university на хиляда възрастни католици. Повече от седем от всеки десет от тях са удовлетворени от духовното и пасторално ръководство на техните епископи. Твърде интересен факт след скандала със сексуалните злоупотреби в местната Църква, защото показва 14% повече доверие по отношение на пастирите: от 58 през 2004 г. – на 72 днес.All the contents on this site are copyrighted ©.