2008-04-14 17:27:40

Вашингтон и Ню Йорк очакват Папата. Интервю с архиепископа на Вашингтон, Доналд Уерл


(14.04.08) “Христос е нашата надежда”. На тази тема само след 24 часа ще започне апостолическата визита на Папа Бенедикт ХVІ в Съединените щати. Преди единайсет месеца посети Бразилия, а този път ще бъде гост на двата града символ на страната: Вашингтон и Ню Йорк. Бенедикт ХVІ които го очакват с голям интерес. Бенедикт ХVІ ще се спре в молитва заедно с църковните общности на двата архидиоцеза, прегръщайки символично цялата Църква в Съединените щати; ще посети Стъкления дворец в Ню Йорк, както и Кота Нула, местата символ на един мир, който се гради и на друг, който се правят опити да бъде разрушен.

От дълго време местната Църква се готви да посрещне Бенедикт ХVІ със срещи и размишления върху темата за християнската надежда. Голяма част от пасторалното внимание е насочено към младите американци, за които посланието на Евангелието трябва да си проправя път сред доминиращите гласове и тенденции на етическия релативизъм и на един ежедневен материализъм. Потвърждава го архиепископът на Вашингтон, монс.Доналд Уерл:

**********
С голяма радост очакваме пристигането на Папата. За нас обаче, това е един катехистичен момент. Подготвяме и поучаваме нашите верни, особено младежите да разберат кой е Папата. А Папата е Петър сред нас, днес. Така можем да научим добре това поколение католици, това поколение млади християни, че Църквата има голяма нужда от Петър, защото Църквата се опира именно на Петър. Когато Светият Отец Папа Бенедикт ХVІ пристигне, във вярата ние ще видим пристигането на Петър. Нашата подготовка протича в голяма радост, със стремежа да бъдат добре поучени младежите.

В какъв смисъл считате, че днес е толкова важно да бъде разбрана ролята на Петър в Папата от младежите и от американското общество?
Защото поколенията, нашата култура, нашето днешно общество имат голяма нужда да чуят Евангелието, да чуят думите на живот, да чуят и да приемат, че в човешкия живот има едно духовно измерение. Ние в Съединените щати живеем много забързано и вниманието е спряно във всички насоки, без да се концентрираме върху този много важен факт, че всеки човешки живот има едно духовно измерение. Имаме нужда от един контакт, от една връзка с Бог. Светият Отец ще донесе това послание. То е едно универсално послание за всички, не само за католиците, а за всички. Неговото присъствие ще бъде присъствието на един човек, на един свещеник, на един епископ, на една личност, която представлява тази връзка с Бог. За мен това обяснява защо има толкова голяма енергия около пристигането на Папата.

Съединените щати живеят една ситуация на конфликт, в контраст с една различна култура. Страхът днес, в съвременната култура, особено американската, е че религията е елемент на разделение...
Да, има такива които говорят така. Аз виждам нещата по различен начин. За мен религията дава надеждата, че има възможност да се изградят мостове между всички различни елементи на културата, да се започне да се строи едно наистина справедливо и добро общество. Религията говори за справедливост, истинската религия говори за мир, говори за истина и за човешките отношения. Тогава, гласът на религията днес, гласът на всички тези организирани религии, този глас носи един съществен елемент за едно добро и положително общество. По тази причина смятам, че днес диалогът в ход между католици и юдеи, между католици и мюсюлмани, между католици и всички други религии, отваря вратата за един нов момент в живота на нашето общество, един момент на разбирателство, на респект и на възможността да живеем и да работим заедно за изграждането на едно добро общество.

Във Вашингтон ще се проведе среща на Папата с представители на религиите. Какъв е специфичният ангажимент на диоцезите и на американската Църква в тази област?
Да, тази среща на представителите на всички религии, програмирана за последния ден от визитата на Светия Отец, дава възможност да покажем на всички в страната, че Светият Отец гледа сериозно на този диалог, на този разговор със света на религиите. За нас е пример как да продължаваме този диалог. Днес в Съединените щати ние имаме нужда от това, но мисля, че целият свят има нужда от това. Надяваме се да можем да бъдем един пример на всичко това. Светият Отец пожела да проведе тази среща и мисля, че тя е едно свидетелство на световно ниво.

Мотото на Папската визита е “Христос, нашата надежда” . Кои са социалните области, не само за Църквата, в които смятате че има по-голяма нужда от нея?
Днес светът, както Светият Отец каза в енцикликата Spe Salvi, има голяма нужда от надежда, заради всички тези негативни аспекти, които виждаме всеки ден по телевизията, които слушаме по радиото, които четем по вестниците. Трябва да знаем, че над всичко това има нещо друго. Имаме възможност да живеем в мир, имаме възможност да изградим едно добро и справедливо общество, имаме възможност да живеем открито в нашата вяра и да живеем пълноценно нашата вяра. Светият Отец ни дава надежда. Неговото присъствие ще ни даде надеждата и своите думи, особено думите от енцикликата. Човекът, който има надежда живее различно. Тогава за нас визитата на Светия Отец ще бъде един момент на надежда, на едно възвание за надежда. И ние трябва да ги приемем и да живеем това чувство на надежда, защото Христос възкръсна. Христос умра, възкръсна и остава с нас. В центъра на визитата във Вашингтон ще бъде евхаристията, Светата Литургия на Националния парк с 45 хиляди присъстващи. Това според мен, ще бъде главният момент, за да остане нашата надежда в нашата вяра, която е Исус, в нашата вяра, че Исус е с нас в евхаристията. Затова казвам, че идването на Светия Отец ще бъде едно свидетелство, едно възвание на надежда, на надежда не само за бъдещето, но и за днес. Така, сред всичко това, в центъра на всичко това, ще бъде евхаристията.All the contents on this site are copyrighted ©.