2008-04-12 14:41:01

Визита на Бенедикт ХVІ в САЩ: коментар на отец Ломбарди


(12.04.08) Във вторник, 15 април, Папа Бенедикт ще започне своето апостолическо посещение в Съединените щати: в неговия център ще бъде срещата с Църквата в страната. Светият Отец ще се срещне с президента Буш, с представители на различните християнски вероизповедания и на другите религии. В навечерието на еврейската Пасха ще посети синагогата в Ню Йорк. В програмата на посещението са включени също така слово в ООН и молитва на “Кота Нула”. Преди да тръгне, Бенедикт ХVІ изпрати послание до католиците и народа на Съединените щати. Нашият директор, отец Федерико Ломбарди, коментира:

Посланието, което Папата отправи към американците е кратко,но ни помага много добре да стигнем до центъра на това, което ще каже по-обширно по време на своето предстоящо пътуване. “Исус Христос е надежда за мъжете и жените от всеки език, раса, култура и нация”. Не само всяка отделна личност, но също така и народите могат да намерят в него насока и смисъл за изграждането на едно “братолюбиво семейство според промисъла на един Бог, който е Отец на всички. Този Исус със заповедта за взаимната любов осветлява и води до изпълнение на “златното правило”, което е записано в съвестта на всяка човешка личност и в което всички можем да се преоткрием независимо от различията между религиите, независимо от това дали си вярващ или невярващ. В Асамблеята на представителите на всички народи в света, в сърцето на една нация, която има голяма тежест за съдбите на днешното и утрешното човечество, Бенедикт ХVІ желае да предложи на всички своето служене на религиозна и морална власт, изтъквайки чрез своята обичайна яснота, това от което имаме най-вече нужда: основата, солидната и обща отправна точка, на която да изградим заедно отговорите на историческите предизвикателства, пред които сме изправени. Заедно, защото както вече каза Йоан Павел ІІ именно пред Обединените нации, съставляваме едно семейство от народи. И ако заедно преоткрием основата, можем да гледаме на бъдещето с надеждата за “мир, справедливост, свобода”. Основата и посоката. Не е малко това, което Църквата желае да предложи, братски, на всички. На добър път на Папата в Америка!All the contents on this site are copyrighted ©.