2008-04-12 14:13:12

Апел на Папата: Мирът и развитието на народите са свързани с разоръжаването


(12.04.08) Бенедикт ХVІ отправи към международната общност настойчив апел да поеме смело пътя на разоръжаването и посредством “един нов хуманизъм”, да построи базите за един траен мир и за развитието на народите. Повод за това бе посланието до семинара организиран от Папския съвет за справедливост и мир на тема: “Разоръжаване, развитие и мир. Перспективи за едно цялостно разоръжаване”. Двудневният семинар завърши днес във Ватикана:

“Всеки човек е призван да разоръжи собственото си сърце и навсякъде да бъде деец на мира”: с това насърчение Бенедикт ХVІ посочи в “новия хуманизъм” пътя за изграждането на истинския и траен мир. Папата посочи тясната връзка между разоръжаване, развитие и мир. Законната защита, пише, е едно ненакърнимо право на държавите. “Същевременно – предупреждава – не се явява като законно каквото и да ниво на въоръжаване”. Трябва да бъде зачитан “принципа на достатъчност”, в противен случай, отбелязва Папата, се стига до парадокса “чрез който държавите застрашават живота и мира на народите, целящи да защитават; и въоръженията от гаранция за мира, рискуват да станат една трагична подготовка за война”. Спира се по-нататък и на тясната връзка между разоръжаване и развитие. “Големите материални и човешки ресурси вложени за военни разходи и за въоръжаване – казва с огорчение – биват отнемани от програми за развитие на народите, особено на най-бедните и нуждаещите се от помощ”. Феномен, допълва, който е против самата Харта на Обединените нации.

Обръщайки поглед към ситуацията, в която живее днес човечеството, пише Папата, “бихме могли да бъдем обзети от едно оправдано униние и примирение: в международните отношения понякога изглежда че преобладава недоверието и самотата”. “Една тотална война – продължава – от ужасяващо пророчество, рискува да се превърне в трагична действителност”. Но, войната, подчертава Светият Отец, “никога не е неотменима и мирът е винаги възможен. Нещо повече, дори е задължителен!” Време е, насърчава Бенедикт ХVІ, “да се промени хода на историята, да се възстанови доверието, да намери място диалогът и да се подхранва солидарността”. Тези, припомня, са “благородните цели”, които вдъхновиха основателите на Обединените нации, определени от Папата – само няколко дни преди неговото посещение в Стъкления дворец – “едно истинско приятелство между народите”.

Папата не пропуска да спре внимание на бремето на военната индустрия в глобализираната икономика. Производството и търговията с оръжие, пише, придобиват една влачеща роля в световната икономика и се забелязва тенденцията за налагането на военната икономика над гражданската”.

Днес повече отколкото в миналото, подчертава Светият Отец, “е необходима една решителна позиция на международната общност в полза на мира”, за да бъде насочена икономиката в служба на човешката личност и на солидарността, а не само на печалбата”. Развитието, подчерта, “трябва да включва също така морално и духовно измерение”. Процесът на глобализацията отвори нови хоризонти, но, казва Папата, въпреки техническо-научните прогреси, “в различни части на света продължава напрежението и войните”. От друга страна, феномени като “тероризма на световно ниво правят неустойчива границата между мира и войната, поставяйки под съмнение надеждата в бъдещето на човечеството”. Така Папата отправя един апел към държавите, за да зачитат действащите международни трактати за разоръжаването и контрола на всички видове оръжие. Настоява също така за ратифициране на Трактата за забраната на ядрени опити и за успех в преговорите за забрана на клетъчните бомби. Папата подчертава “необходимостта от едно човешко право на мира” и накрая пожелава за “разпространение на културата на мира и насърчава възпитанието в мир, особено на новите поколения”.
All the contents on this site are copyrighted ©.