2008-04-10 16:45:16

Светият Престол е обезпокоен от нарастващото въоръжаване


(10.04.08) Преди да бъдат премахнати военните арсенали, трябва “да се обезоръжат сърцата”. Не е забравено пожеланието, което Йоан ХХІІІ изрази в своята известна енциклика Pacem in terris. От това пожелание се вдъхновява и Семинар, организиран от Папския съвет за справедливост и мир със заглавие “Разоръжаване, развитие и мир: перспективи за едно цялостно разоръжаване” в ход в петък и събота в Рим. Насърчението за разоръжаването ясно присъства и в тазгодишното послание на Бенедикт ХVІ за Световния ден на мира, в което насърчава международната общност да се ангажира за него. Въпросът за разоръжаването ще бъде разгледан от различни аспекти, включително и приноса на религиите за него. За това говори монс.Джампаоло Крепалди, секретар на Папския съвет за справедливост и мир:

**********
"Папският съвет организира този семинар, защото е загрижен от настоящото състояние на процеса за разоръжаването. От известна гледна точка има някои положителни сигнали като например преговорите върху Трактата за касетъчните бомби или на Трактата за търговията с оръжие. От друга страна обаче трябва да се има предвид, че изглежда спрян и блокиран контрола на всички видове оръжия. Говоря за Трактатите за конвенционалните оръжия, за биологичните оръжия, за химическите и за ядрените. Налице са дори тревожни сигнали за милитаризирането на космоса.

Мнозина “пророци” на разоръжаването – един от тях Раул Фолро – обясниха на целия свят какво добро би могло да се направи в бедните страни съкращавайки въоръжението. И въпреки това – например в Африка – и днес сме свидетели на контраста между мизерията и военната показност. Защо продължават да се заделят милиони за оръжия, а не се финансира Програмата на Хилядолетието?
Една от основните теми на Семинара е именно тази връзка между разоръжаване и развитие. Което казано с обикновени термини означава да се намалят разходите за въоръжаване и да се вложат в развитието. Цитирахте един пророк, Раул Фолро; аз ще цитирам един друг, блаженият Йоан ХХІІІ, казвайки че семинарът е вдъхновен именно от концепцията за цялостното разоръжаване присъстваща в Pacem in terris. Йоан ХХІІІ казва в тази необикновена енциклика, че прекратяването на въоръжаването, неговото намаляване и дори премахването му е невъзможно или почти, ако в същото време не се успокоят духовете, заемайки се искрено с отстраняването на военната психоза. Ключовият въпрос е: няма да успеем да спечелим битката за спиране на въоръжаването и да засилим развитието, ако не обезоръжим духовете, ако не работим за това интегрално разоръжаване в сърцата на хората.

На симпозиума ще бъде анализирана и ролята на религиите в процесите за обезоръжаване. Какъв конкретен принос може да даде един човек на религията, един богопосветен човек на мечтата за един свят без оръжия?
Това е приносът пожелан от блажения Йоан ХХІІІ в енцикликата Pacem in terris и следователно този за насърчаването на цялостното разоръжаване, за насърчаване на разоръжаването на сърцата, за насърчаване на една педагогика на мира, която да изцели сърцето на човека и да го води по често пъти трудния път към мира. Вярвам, че християнството и Католическата Църква на първо място, но също така и другите религии и хората опиращи се на Бог, трябва да работят преди всичко и най-вече за това интегрално разоръжаване.

Каква е програмата на семинара?
Първата сесия ще бъде посветена на етиката и духовността в обезоръжаването и на условията за една геополитика за развитие на мира. На втората сесия ще бъдат обсъдени някои икономически и юридически въпроси като международната търговия с оръжия, връзката между гражданска и военна икономика, връзките между разоръжаване и човешки права. Накрая, на третата заключителна сесия ще бъде обсъдена ролята на различните субекти призвани да сътрудничат за цялостното разоръжаване, което да бъде израз на един цялостен хуманизъм: следователно за ролята на правителствените и неправителствени субекти и не на последно място за ролята на религиите, които трябва да дадат своя принос за цялостното разоръжаване, т.е. това на сърцата както пожелаваше блаженият Йоан ХХІІІ в Pacem in terris".All the contents on this site are copyrighted ©.