2008-04-09 13:39:43

САЩ: 70% от американците очакват да чуят от Папата да говори за Бог в ежедневния живот


(09.04.2008) - В навечерието на папската визита в САЩ по-голямата част от американците, също и неизповядващите католическата вяра, декларират че имат положителна или много положителна оценка за Бенедикт ХVІ. Това твърди социологическото проучване, извършено от Marist Collegge Institue for Public Opinion, чиито резултати обяви, Карл Андерсон, висш ръководител на Кавалерите на Колумб. Според проучването, 65% са благосклонно настроени към Католическата църква, докато 28% имат отрицателно мнение.42% от американците заявяват желанието за участие в една от публичните изяви на Папата по време на посещението му във Вашингтон и Ню Йорк, а 66% от католиците изразяват желание да участват в една от папските срещи или литургии. Повече от 70% биха искали да чуят от Светия Отец как Бог може да влезе в ежедневния живот, а 73% как да осъществят духовната си реализация. Почти две трети (64%) искат да чуят съветите на Бенедикт ХVІ как да се изгради общество в което духовните ценности има първостепенно място. „Истината е – заявява Андерсон - че въпреки негативния имидж от скандалите в миналото и образа на Папата като суров защитник на доктрината на вярата, американци имат много вярно и уравновесено виждане за Папата и Църквата”.
All the contents on this site are copyrighted ©.