2008-04-09 13:44:00

Боливия: Апел на епископите за диалог и взаимно разбирателство


(09.04.08) “Диалогът е средство, което Господ ни дава като инструмент за комуникация и среща между хората. В него всеки изразява своите гледни точки в “истината и слуша другия”, за достигането на споразумения и съгласия. Тази е позицията на боливийския епископат изразена в заключителния документ на пленарната асамблея. Йерарсите от Боливия се спират на предизвикателствата, които евангелизацията в светлината на документа от Апаресида, поставя пред всички, по-специално пред мисионерите. Освен това епископите са загрижени от контрастите разделящи регионите, етносите и социалните класи, както и от идеологическата поляризация, монопола на политиката и секторите спъващи диалога и търсенето на споразумение. “Всичко това – допълват – може да доведе до сблъсъци с непредвидими последствия”. В този контекст епископите подновяват своя настойчив апел “за диалог, защото е единственият път за мира и единението на страната”. От месеци наред боливийската Църква е ангажирана по искане на страните, в търсенето на начини за доближаване до президента Ево Моралес и петте губернатори от опозицията, които не са съгласни с новата Конституция, за която на 4 май ще се проведе референдум. Боливийските епископи завършват изразявайки тревога пред влошаващата се национална ситуация и искат от всички страни, по-специално от властите, да подемат незабавно диалога, защото на карта е поставен “мирът, демократичното съжителство и правовата държава”.
All the contents on this site are copyrighted ©.