2008-04-05 19:31:33

Påven sörjer mordet på Fader Yousef Adel Abudi


(05.04.2008) Fader Yousef Adel Abudi sköts ihjäl idag i Iraks huvudstad Baghdad. Benedictus XVI har skickat ett kondoliensbrev till den Syriskortodoxa Ärkebiskopen i Baghdad Mar Saverius Jamil Hawa. I telegrammet uttrycker den Helige Fadern och statssekreterare Tarcisio Bertone deras gemensamma sorg över prästens tragiska död. Påven meddelade även sin sorgebetygelse till Yousefs familj och försäkrade Ärkebiskop Jamil Hawa och hela ärkestiftet om hans närhet i bönen. Våldsakten mot fader Yousef av den Syriskortodoxa kyrkan var det senaste brottet mot de kristna i Irak. Hans död följer på mordet av den Kaldeiska Ärkebiskopen av Mosul, Fader Paulos Farraj Rahho.All the contents on this site are copyrighted ©.