2008-04-04 16:38:30

Светия Престол: Новата молитва не променя отношение към евреите, нито съборната доктрина


(04.04.2008) - Ватиканският пресцентър публикува комюнике с цел „изясняване на недоразуменията” с някои еврейски среди, изразили „съжаление” след новата формулировка на молитвата за Евреите в литургията за Велики Петък, според римския литургийник от 1962г. „Светият Престол уверява – се чете в документа - че новата формулировка, по никакъв начин няма намерението да изрази промяна в развоя на отношението на Католическата църква към Евреите, особено от доктрината на Втория Ватикански събор и по-специално съборната декларация Nostra aetate, която остава ”крайъгълен камък по пътя на помирението между християни и еврейския народ”, според думите на Бенедикт ХVІ произнесени на аудиенцията за Главния Равин на Израел, състояла се на 15 септември 2005г.”.


„Съборният документ – продължава ватиканското комюнике - в контекста на други твърдения – за Светото Писание (Dei Verbum) и за Църквата Lumen gentium 16), излага основните принципи, поддържали и които продължават и днес да поддържат братските отношения на уважение, диалог, любов , солидарност и сътрудничество между Католици и Евреи. Именно изследвайки тайната на Църквата, Nostra aetate припомня особената връзка с която Божия народ от Стария завет е духовно свързан с потеклото на Аврам и отхвърля незачитането и дискриминацията към Евреите, категорично осъждайки всяка форма на антисемитизъм”. Светият Престол, завършва комюникето, изразява надеждата, че тези уточнения „ще допринесат за изясняване на недоразуменията”, като отново потвърждава категоричното желание „постигнатия напредък във взаимното разбиране и уважение между Евреи и Християни допълнително да се развива”.All the contents on this site are copyrighted ©.