2008-03-29 17:47:33

Maskvos patriarchatas stebės katalikiškų vaikų prieglaudų veiklą


Ketvirtadienį Maskvoje įvyko mišrios katalikų ir ortodoksų problemų sprendimo darbo grupės susitikimas. Maskvos Patriarchatas išreiškė norą rūpintis ortodoksų vaikais, kurie gyvena katalikiškuose vaikų prieglaudose. Nėra jokių tikslių duomenų kiek minėtuose vaikų namuose yra ortodoksų. Yra manančių, kad visoje Rusijos Federacijoje šis skaičius neturėtų viršyti dviejų šimtų.

Maskvos Patriarchato prašymas teikti dvasinę pagalbą bei sakramentus ortodoksų vaikams yra suprantamas ir natūralus, tačiau šita galimybė yra suteikiama jau senai. Katalikiškų vaikų prieglaudų auklėtiniai visada gali gauti dvasinę pagalbą iš jų konfesijos dvasininkų bei praktikuoti savo tikėjimą pagal savo Bažnyčios principus. Tačiau nežiūrint esamos situacijos, katalikų ir ortodoksų darbo grupė priėmė sprendimą, jog katalikiškų organizacijų socialinė veikla bus nuolatos prižiūrima ortodoksų. Tai turėtų pagerinti katalikų ir ortodoksų santykius bei tarpusavio supratimą. (kl)
All the contents on this site are copyrighted ©.