2008-03-08 16:01:18

Benedictus XVI varnar mot att "manipulera historien"


(07.03.2008) Det påvliga rådet för historisk vetenskap hade sitt årliga möte i Rom idag. I sitt tal till rådets medlemmar, manade Benedictus XVI dem att eftersträva en autentisk kulturell forskning och varnade mot att manipulera historiska fakta för ideologiska ändamål. Det påvliga rådet för historisk vetenskap grundades 1954 av Pius XII för att ge utrymme åt katolska kulturhistoriker i sanningens och kyrkans tjänst. Under sitt tal citerade han påven Leo XIII:s ord: "Kyrkan har ingen rädsla angående publiceringen av dokument" när han öppnade Vatikanens dolda arkiv till icke-religiösa forskare år 1883.
Påven sade också att "samhället har förändrats sedan dess och hela vår kultur drivs nu av positivismen och materialismen." "I denna miljö är det gångna endast en mörk bakgrund åt nutiden och framtiden en byggnadsplats åt en utopi på jorden - trots att dessa utopier visat att de inte är vad de verkar vara." "Denna mentalitet är likgiltig framför historien och marginaliserar de historiska vetenskaperna." "Ett sådant samhälle är också lättare sårad av ideologisk manipulation." "Kyrkan, kallad av Gud till att vara människans och mänsklighetens beskyddare måste arbeta för en autentisk historisk kultur och eftersträva verkliga framsteg i de historiska vetenskaperna."


Det var en viktig maning i en tid då det går allt fortare att sprida manipulerade budskap runt världen - med Internet kan det gå på några sekunder.


All the contents on this site are copyrighted ©.