2008-03-01 19:37:17

Benedykt XVI do młodzieży: budujcie pokój i jedność


Ojciec Święty zachęcił młodzież akademicką Europy i Ameryki do budowania cywilizacji miłości wzorem wielkich ewangelizatorów obydwu kontynentów. W watykańskiej Auli Pawła VI Papież przewodniczył czuwaniu maryjnemu i modlitwie różańcowej. Zorganizowano je z okazji VI Europejskiego Dnia Świata Uniwersyteckiego pod hasłem „Europa i Ameryka razem, aby budować cywilizację miłości”. Dzięki połączeniu satelitarnemu w modlitwę włączyli się także studenci z 5 miast europejskich i tyluż z obu Ameryk: Neapolu, Bukaresztu, Toledo, Awinionu oraz Waszyngtonu, Miasta Meksyk, Hawany, Aparecidy (Brazylia) i Loja (Ekwador). Po raz pierwszy modlitewny telemost połączył Watykan ze stolicą Białorusi – Mińskiem. Choć tym razem w programie nie było bezpośredniej łączności z Polską, organizatorzy zadbali o pozdrowienie młodzieży akademickiej również po polsku.

Spotkanie rozpoczęło uroczyste wniesienie narodowych flag i krzyża. Następnie studenci dzielili się świadectwem swej wiary. Po tej części czuwania do watykańskiej auli przybył Ojciec Święty witany burzą oklasków i śpiewem „Tu es Petrus”.

W słowie do młodzieży Benedykt XVI zauważył, że chrześcijaństwo ściśle i głęboko wiąże stary kontynent z tzw. nowym światem. Świadczy o tym miejsce, jakie w kulturze narodów obydwu kontynentów zajmuje Pismo Święte i liturgia. Niestety tak zwana „zachodnia cywilizacja” w pewnej mierze zdradziła swą ewangeliczną inspirację. Należy więc przeprowadzić uczciwą i szczerą refleksję, zrobić rachunek sumienia. Trzeba odróżnić to, co stanowi „cywilizację miłości” według Bożego zamiaru objawionego w Jezusie Chrystusie od tego, co jest jej przeciwne – podkreślił Ojciec Święty.

„Dzisiaj, młodzi Europejczycy i Amerykanie, Bóg wzywa was, abyście wraz ze swymi rówieśnikami na całym świecie współpracowali z Nim i aby duchowy pokarm Ewangelii odnowił cywilizację tych kontynentów oraz całej ludzkości” – mówił do młodych Benedykt XVI. Zauważył, że wielkie miasta europejskie i amerykańskie stają się coraz bardziej kosmopolityczne, ale często brak im tego pokarmu, dzięki któremu różnice nie niosą podziałów czy konfliktów, ale prowadzą do obopólnego ubogacenia. „Cywilizacja miłości jest «wspólnotowością», to znaczy współprzeżywaniem różnic, we wzajemnym szacunku, pokoju i radości, w imię planu, który Papież Jan XXIII budował w oparciu o cztery filary: miłości, prawdy, wolności i sprawiedliwości. Oto, drodzy przyjaciele, zadanie, które wam dziś powierzam: bądźcie uczniami i świadkami Ewangelii, gdyż ona jest dobrym ziarnem Królestwa Bożego, to znaczy cywilizacji miłości! Budujcie pokój i jedność!” – wezwał młodych Benedykt XVI.

Na zakończenie czuwania Papież w 7 językach, w tym po białorusku i rumuńsku, pozdrowił młodzież łączącą się z nim w modlitwie. Po włosku zauważył, że Neapol i cała Italia „potrzebują odnaleźć smak wspólnego zaangażowania na rzecz społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego”. Życzył, aby i w tym młodzi byli przykładem. Następnie przekazał młodzieży płytę kompaktową z zapisanym w pięciu językach tekstem encykliki „Spe salvi” i udzielił swego błogosławieństwa.
 
bz, jp, st/ rvAll the contents on this site are copyrighted ©.