2008-02-27 16:22:49

Den helige Austustinus har även påverkat mitt eget liv, anförtrodde Påven de församlade vid onsdagens audiens


(27.02.2008) Ett så stort antal deltagare hade kommit till Påvens onsdagsaudiens, att deltagarna måste uppdelas , så att en mindre grupp placerades i Peterskyrkan och den större gruppen i Audienshallen. Påven hälsade först deltagarna i Peterskyrkan med bl.a en uppmaning till solidaritet med de svaga och behövande under denna fastetid.
Till de engelsktalande deltagarna uttryckte påven först av allt förhoppningen om att vistelsen i Rom skulle tjäna till ett stärkande av tron och ge mod till att fortsätta fastevandringen i bön , fasta , försoning och medlidande.Sedan gick han över till Audienshallen där han fortsatte med utläggningen av den fjärde och sista delen om den Helige Augustinus liv.
I dag, sa Benedictus XVI, avslutar vi redogörelsen om den Helige Augustinus med att ta upp hans inre omvändelseprocess. När vi läser hans ”Bekännelser” märker vi att hans omvändelse var en färd som varade hela livet igenom och som utmärktes av ett starkt sökande efter sanningen.. Trots att han levde ett kringvandrande liv som ung, hade Augustinus lärt sig från modern att älska Kristi namn. Den platoniska filosofin ledde honom till att erkänna existensen av logos och det skapande förnuftet i universum, något som han senare skulle komma att förstå bättre och till grunden genom att läsa Paulus skrifter och därmed finna tron i Kristus. Han kompletterade denna grundfas i sitt sökande efter sanningen, då han döptes i Milano av den Helige Ambrosius.
I det andra steget av sin omvändelse återvände Augustinus till Afrika där han grundade ett litet kloster tillsammans med en grupp vänner som ägnade sig åt kontemplation och studier. Tre år senare prästvigdes han och började sitt liv i aktiv tjänst i kyrkan där han ägnade frukterna av sina studier åt att tjäna sin nästa i predikningar och samtal.
Det sista steget var en omvändelse till en så djup ödmjukhet att han dagligen brukade be Gud om förlåtelse. Han visade även sin ödmjukhet i sina intellektuella ansträngningar och underkastade alla sina verk en mycket genomgående kritik.
”Augustinus har påverkat mitt eget liv och min tjänst i kyrkan djupt, anförtrodde nu Benedictus XVI de församlade. Mitt hopp är att vi alla ska kunna lära oss av hans stora och ödmjuka omvändelse som så klart visade att Kristus är sanning och kärlek.
Jag välkomnar alla de engelsktalande besökarna idag som utgörs av stora grupper av studenter och pilgrimer från England , Sverige, Malta , Japan, Kanada och USA . Över dem alla nedkallar jag Guds rika välsignelse i glädje och frid.
Under audiensen på italienska sade Påven vidare att vi alla är syndare under vår vandring, ända tills Herren ger oss handen. På detta sätt sammanfattade Påven Augustinus vandring mot omvändelsen. Han uppmanade alla de församlade att följa exemplet av denne man som omvänt sig.
”Vi måste rena våra önskningar för att kunna mottaga Guds godhet ” sa Påven vidare i ett citat ur ”Bekännelserna” samtidigt som han underströk hur han själv funnit guldkorn i detta verk för många av sina reflektioner i ”Deus caritas est”, encyklikan som han överlämnade till den akademiska världen just på Augustinus grav i Pavia, under hans besök där i april i fjol.
Bland audiensdeltagarna i audienshallen fanns även en stor grupp från Focolarirörelsen som fick uppmuntrande ord från Påven. Allt som allt var deltagarantalet om vi summerar grupperna i både Audienshallen och Peterskyrkan circa 15 000. Allteftersom antalet deltagare ökar nu när vi närmar oss påsken, kommer man förmodligen snart att hålla audienserna ute på Petersplatsen.(TRYCK "ON DEMAND" PÅ HEMSIDAN FÖR ATT LYSSNA PÅ VÅRA DAGLIGA PROGRAM)All the contents on this site are copyrighted ©.