2008-02-21 13:03:47

Benedictus XVI uppmanar till moderation och försiktighet efter självständighetsförklaringen av Kosovo


Efter den unilaterala självständighetsförklaringen av Kosovo frågar sig många vilket ställningstagande den katolska kyrkan tar. Fader Lombardi, Vatikanens presschef ger oss en bild över hur kyrkan väljer att stå och agera i denna känsliga fråga.

Den Heliga Stolen har med mycket uppmärksamhet följt händelseförloppet, med önskan att ansvarskänslan och den fredsandan är viktigast hos både de inblandade regeringsmedlemmarna liksom hos landets medborgare. Men för att kunna fokusera över den Heliga Stolens position är det viktigt att ta något steg tillbaka.

Under krisen 1999, klev den Heliga Stolen in både på diplomatisk och på humanitär nivå, för att påminna om de principer som relationerna mellan de olika parterna ska inspireras av. Efter det engagerade sig den Heliga Stolen för att uppehålla freden, och stödde Pristina och Belgrad i förhandlingen för att uppnå en realistisk och respektfull relation. Under de senaste 2 åren har förhandlingarna utvecklats tillfredställande på många olika tekniska punkter, och en ömsesidig lösning för Kosovo, att uppnå en juridisk status, såg lovande ut.

Den unilaterala självständighetsförklaringen, som stödjer sig på FN:s medlare Martti Ahtisari, skapar nu en ny situation som den Heliga Stolen naturligtvis vill följa med mycket uppmärksamhet. Som läget är nu känner framför allt den katolska kyrkan sitt moraliska och andliga ansvar, och syftar då på att förmedla den goda ordningen i relationen nationerna emellan, och fortsätta att främja freden. Därför uppmanar nu den Heliga Stolen framför allt Serbiens och Kosovos regeringar till försiktighet och moderation i sina steg, samt till att förplikta sig i att besvärja alla extremistiska reaktioner och våldsuppviglande strömmar, så att ett respektfullt samarbete får råda från första stund.

Det är viktigt, fortsätter Fader Lombardi, att man uppmärksammar Kosovos demokratiska och juridiska utveckling, så att den anpassar sig till internationell standard, som respekterar alla minoriteters rättigheter utan att göra åtskillnad på etnisk tillhörighet och religion, språk och nationalitet. Kyrkan uttrycker även vikten av att vara vaksam över att det värdefulla kristna artistiska och kulturella arvet i Kosovo bevaras.

Fader Lombardi avslutar med att tillägga vikten av att Världssamfundet närvaro och bidrag för att stödja stabiliteten i regionen.

Under förmiddagen idag presenterade Serbiens nye ambassadör vid den Heliga Stolen, Vladeta Jankovic, sina ackrediteringsbrev för påven under en privat audiens. Det är viktigt att komma ihåg, sa påven till ambassadören, att er identitet och rika kulturella tradition har sina rötter i den kristna tron och i kärlekens evangelium. Kristi efterföljare är kallade att tjäna sina bröder och systrar med den kärleken, utan åtskillnad. Det är det enda sättet för att långvariga spänningar ska släppa. Vi vet att vi måste ha modet att förlåta och att bli förlåtna, för att försonas med våra grannar, och kunna bygga en kärlekens civilisation där alla respekteras och accepteras.

Jag vet hur mycket det serbiska folket har fått lida i konflikterna, fortsatte Benedictus XVI, och jag är mån om alla Balkans nationer som lidit under det senaste decenniet. Påven upprepade den Heliga Stolens uppmaning till försiktighet och moderation. Han uttryckte även sin glädje över det diplomatiska samarbetet med Serbien liksom framstegen i relationen mellan den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan i Serbien.

Serbiens geografiska läge på gränsen mellan östlig och västlig kristendom, ger landet en unik möjlighet att främja den ekumeniska dialogen, liksom den familjära relationen till Islam ger rika möjligheter att stödja progressen av den interreligiösa dialogen. Två processer som är viktiga för att kunna skapa djupare förståelse mellan folk och nationer i vår moderna värld.

Och påven avslutade med att säga: Om vårt förstånd slår dövörat till för den kristna trons budskap och visdom, kommer förståndet vissna som ett träd vars rötter inte längre når det vatten som ger det liv, medan han uppmanade Serbien till den nödvändiga levande tron, för en sann mänsklig civilisation.
All the contents on this site are copyrighted ©.