2008-02-19 10:21:02

Lyssna till Jesus, uppmanar Benedictus XVI under fastans andra Angelusbön, och han gör en appell för försoning, dialog och fredlig samlevnad i Libanon.


På lördagen avslutade Benedictus XVI sina andliga övningar tillsammans med den romerska kurian, och återupptog sina offentliga aktiviteter på fastans andra söndag med Angelusbönen. Påvens uttryckte efter Angelusbönen sin oro för Libanon och gjorde en appell i försoningens och fredens namn.

Med djup oro följer jag de återkommande spänningarna i Libanon. Sedan nästan tre månader lyckas landet inte utse ett statsöverhuvud. Det är uppenbart, även om målet fortfarande inte är uppnått, att landet försöker hitta en ledare som är president för hela det libanesiska folket, och på det viset lägga grunden för att övervinna interna splittringar. Tyvärr saknas inte anledningar till oro, efter som det pågående verbala våldet präglas av uppvigling av beväpnande lösningar och utrotande av motståndarna.

 
Påven fortsatte: Tillsammans med den Maronitiske Patriarken och alla Libanons biskopar, ber jag er att förena er med oss i vår vädjan till Maria, Vår Fru av Libanon, att hon uppmuntrar medborgarna, och framför allt politikerna, i detta för oss kära land, att med envishet arbeta för försoningen, den uppriktiga dialogen och den fredliga samlevnaden.

Denna söndag talade påven Benedictus XVI om den andra fastesöndagens liturgi som, inbjuder till reflektion över Påskens seger i förväg. Jesus tar med sig apostlarna upp på härlighetens berg, och visar sin gudomlighet. Å ena sidan ser vi Jesus som fullkomlig människa som till och med delar frestelsen med oss, å andra sidan se vi Guds som gudomliggör vår mänsklighet, sa påven. I detta budskap har vi fastans och påskens struktur, ja hela det kristna livets struktur, som i grunden består av påskens dimension – från döden till livet.

Då vi ber till Jesus förenar vi oss intimt med honom, och vår mänskliga vilja ansluter sig till Faderns kärleksfulla vilja, sa påven, och beskrev det ljus som blir tydligt i mötet med Jesus.

Jesus visar sin härlighet för apostlarna för att de ska ha kraften att bemöta den kommande skandalen, och för att de ska förstå att man måste gå igenom många prövningar för att nå Guds rike. Lyssna på honom, säger Herrens röst när Jesus döps i floden Jordan. För att kunna gå in i det eviga livet måste man lyssna på Jesus. Lyssna till honom och följa honom på korsets väg medan man bär hoppet om uppståndelse i hjärtat. Så avslutade Benedictus XVI den andra fastesöndagens Angelusbön.

Efter Angelusbönen hälsade påven på de tusentals pilgrimerna, och bl. a till en grupp från Sankt Ansgars katedral i Köpenhamn, och önskade dem att besöket i Rom skulle stärka deras tro och kärlek.

I lördags tackade Benedictus XVI kardinal Vanhoye som hade lett de andliga övningarna under påvens fastereträtt. Det var ett personligt tacktal och vi har valt att återge några av påvens ord. ”Från mitt hörn hade jag hela tiden bilden av Jesus som tvättar Petrus fötter, och genom dina meditationer talade denna bild till mig. I denna extrema ödmjukhet blir Jesu nya prästämbete verkligt. Och det blir verkligt i den solidaritet han visar oss i våra svagheter, i vårt lidande, i våra prövningar ända till döden.

Jag kunde inte undvika att meditera över Petrus, som bad Jesus att inte bara tvätta hans fötter utan även hans huvud och händer, och jag tror att det uttrycker hur svårt Petrus och Jesus alla efterföljare har att förstå denna nyhet i prästämbetet, och vidare hur Petrus måste lyssna på Kristus om och om igen ända fram till sin egen korsfästelse, för att bli påmind om prästämbetets djupaste mening”.

Påven tackade så kardinal Vanhoye för att han hjälpt honom och den samlade kurian att lyssna för att lära av vad Herren säger.All the contents on this site are copyrighted ©.