2008-02-19 10:22:02

Brasiliens regeringen vill leda om floden Sao Francisco


I Brasilien vill regeringen leda om floden Sao Francisco i Sobradinho regionen för att lösa den historiska torkan i nordöstra delen av landet. Det civila samhället har kritiserat förslaget. De sociala och ekologiska problemen med förslaget är stora, många människor skulle mista sina hem och sina försörjningsmöjligheter. Presidenten Luiz Inácio "Lula" da Silva utlovade en dialog. Men dialogen kom aldrig igång och nu har arbetare och militär skickats till floden för att påbörja utgrävningarna. De folkliga rörelserna och kyrkorna i Brasilien är i uppror.
Biskop Don Cappio vägrar acceptera det som händer. Den 27 november 2007 började han en 20 dagars lång hungersstrejk, som slutade med att han svimmade under dess påfrestningar. Den franciskanska biskopens syfte är att fördjupa och bredda opinionsbildning mot förslaget. Miljömedvetenheten inom landet har visserligen växt i takt med ökad kunskap om de globala hoten mot skapelsen men det förblir ett konfliktämne.


I hans protester betonas människans unika ansvar för miljön som något centralt för landet och kyrkan. Bibeln talar om både jorden och människan som Guds skapelser och ger människan en särskild ställning. Men det finns de som menar att kyrkan och kristendomen har bidragit till miljöförstöringen genom att allt för ensidigt betona människans särställning i förhållande till den övriga skapelsen. Don Cappio understrycker hur Gud har gett oss uppgiften och ansvaret att vårda och värna om skapelsen.


Brasilien har till antalet fler romerska katoliker än något annat land. Det är ett land som karakteriseras av stora kontraster, hög utveckling på vissa områden och skriande behov på andra. Påve Benedikt XVI besökte Brasilien den 9 – 13 maj 2007 och han har påpekat kyrkans aktiva engagemang i kampen för miljön i Brasilien och runt om i världen.
All the contents on this site are copyrighted ©.