2008-02-14 12:43:18

Om en sjuk människa lägger sitt lidande till den gudomliga viljans händer, blir hon medaktör i frälsningshistorien, sa Benedictus XVI på de sjukas världsdag


Den 11 februari, den dag den Heliga Maria uppenbarade sig i Lourdes, firar den katolska kyrkan de sjukas världsdag. Eftersom kyrkan i år firar 150 års minnet av uppenbarelsen i Lourdes, belyser Benedictus XVI:s budskap i år Marias roll i frälsningshistorien. Benedictus XVI talar även om eukaristin, eftersom den Eukaristiska kongressen i Quebec, glädjande infaller samtidigt.

150-minnet av Lourdes inbjuder oss att reflektera över den sublima gåva, som Gud gav en kvinna, läser vi i budskapet. En kvinna som med fast tro gav sitt totala samtycke till Guds plan, även om det innebar att hon gick mot prövningar och lidande. Det är därför som Maria är en modell för oss; att lägga sin vilja i Guds händer, att med tillit lämna över till honom. Hon litade på Gud.

Hon är starkt förknippad med sin son i frälsningshistorien, läser vi vidare i påvens budskap. Hon är Mater dolorosa – den lidande modern, som vid korsets fot lider med sin son. Och hon lider med de kristna som i lidandet tyr sig till henne. När kyrkans kropp bär tecken av hennes sons lidande, tröstar och stödjer hon med sin moderliga hjälp, skriver Benedictus XVI.

Lourdes får oss att tänka på Marias moderliga omsorg för de sjuka. En sjuk och lidande människa är förenad med Kristus, och de människor som lider med kärlek, lägger sin tillit och lämnar över till den gudomliga viljan blir med aktörer i frälsningshistorien. På det viset bär lidandet frukt och får en mening.

Benedictus XVI citerar sin företrädare Johannes Paulus II som skrev i sitt apostoliska brev Salvifici Doloris: Ju starkare syndens strukturer i världen är, desto starkare är människan hotad av synden, och desto starkare kraft har det mänskliga lidandet som motvikt. Det är därför kyrkan känner behovet att understryka värdet av det mänskliga lidandet för världens frälsning.

Benedictus XVI avslutar sitt budskap med att be Maria om att hjälpa oss att förstå att det enda svaret på människans smärta och lidande finns i Kristus, som vann över döden och skänkte livet utan ände. Och han tackade alla de inom sjukvården, präster och volontärer som engagerar sig för att tjäna de sjuka och lindra deras lidande.
All the contents on this site are copyrighted ©.