2008-02-06 16:14:54

På Costa Rica inleder man landets biskopskonferens


På Costa Rica inleder man landets biskopskonferens och biskoparna förbereder sig under sitt ad limina besök till Vatikanen. Trots Kyrkans starka ställning har det skett en accelererande sekularisering och avkristning i Costa Rica under de senaste decennierna. Men under de allra senaste åren går det att skönja en motreaktion.
Det område som idag utgör Costa Rica uppskattas ha bebotts av en kvarts miljon människor uppdelade i minst 8 olika etniska grupper då Christofer Columbus landsteg 1502 under sin fjärde upptäcktsresa till "den nya världen". Efter självständigheten från Spanien 1821 och fram till 1823 var Costa Rica en del av det mexikanska imperiet och mellan 1823 och 15 år framåt var landet anslutet i en centralamerikansk federation. 1838 blev Costa Rica således självständigt, vilket 10 år senare bekräftades i landets första konstitution. Vid tiden för självständigheten var landet ett av de minst utvecklade i Centralamerika. Detta förändrades dock snabbt och Costa Rica utvecklades snart till en av de rikaste nationerna i regionen. Costa Rica är idag ett av de få länder i världen där man helt och hållet har avskaffat armén och i landet förekommer inte dödsstraffet.
I samband med spanjorernas kolonisering av landet infördes katolicismen. Författningen håller katolicismen som statsreligion men förbjuder samtidigt staten att förhindra utövandet av andra religioner. Katolska kyrkan har en särställning i landet, bland annat vad avser den statliga utbildningen där religionslärare måste vara certifierade av den katolska kyrkan.
Biskoparna varnar sitt land för sekulariseringens fortgående process, där den suverän som ger legitimitet åt jordisk makt och rätt i samhället inte anses vara Gud. Måttstocken blir människan, och därmed är subjektiviteten satt i högsätet. Konsekvensen blir att människan saknar kyrkans objektivitet, som är Guds rike och dess sanningar.
All the contents on this site are copyrighted ©.