2008-02-04 15:05:09

Benedictus XVI uppmanar oss att värna om livet, speciellt då det är extra utsatt och försvarslöst. 3 appeller för Kenya, Irak och Colombia under söndagens Angelusbön


Benedictus XVI:s Angelusbön den här söndagen var mycket innehållsrik. Han talade om respekten för livet, om den nalkande fastetiden, och han avslutade med att höja rösten för både Kenya, Irak och Colombia.

I påvens appell för Kenya vädjade han om försoning, rättvisa och fred. ”Förena er med era kenyanska bröders och systrars böner, sa påven. Mitt hopp är att all kraft som läggs på förhandlingarna ska bära frukt, och att tack vare god vilja och samarbete, ska konflikten nå en snabb lösning - en konflikt som redan har skördat alltför många offer.

I sin reflektion över Irak sa Benedictus XVI: Ondskan tycks inte ha några gränser i Irak, vilket vi följa i nyheterna som når oss dessa dagar. Jag höjer återigen min röst för den irakiska befolkningens väl, en lidande och hårt prövad befolkning, som jag åkallar Guds fred över.

Även Colombia fanns idag i påvens tankar, och han talade om de allvarliga kidnappnings- och utpressningsepisoderna som härjar och sprider våld och bedrövelse. Påven uppmanade till broderskap, solidaritet, respekt och uppriktigt samförstånd som svar på detta omänskliga samhällsmönster hindrar freden och stabiliteten.

Idag har jag många böner som jag vill anförtro er, sa Benedictus XVI under sin Angelusbön. Han började med att påminna oss om att kyrkan dagen innan hade firat ordenslivets dag och han sa: Jag ber er att be för dem som Kristus kallar att viga sitt liv i Guds tjänst som präster, nunnor och munkar. Vår tacksamhet går till dem, som genom fattigdomens, kyskhetens och lydnadens löften hänger sina liv fullkomligt i kyrkans tjänst. Dessa män och kvinnor är en ovärderlig rikedom för världen.

Den andra bön intentionen som påven anförtrodde oss var knuten till ”Livets dag” som man i Italien firade igår. Alla, var och en enligt sin livssituation och sitt yrke, måste känna sig drivna att älska och tjäna livet, från början till sitt naturliga slut, sa Benedictus XVI. Det är allas plikt att ta emot livet som en gåva att respektera, värna om, främja och försvara, framför allt när livet är bräckligt, utsatt och försvarslöst, och då behöver extra uppmärksamhet och omsorg. Detta gäller både före födseln, liksom vid livets slut, sa påven, och han uttryckte sin fulla uppskattning till alla dem som engagerar sig för att främja livet.

Låt oss även be för att fastetiden ska leda alla kristna till sann omvändelse, som är nödvändig för att kunna vittna om tron, med växande mod och uppriktighet. Som avslutning passade Benedictus XVI på att önska de asiatiska länderna som de kommande dagarna firar sitt nyår ”Gott nytt åt”, och han uppmanade de asiatiska befolkningarna om att värna om familjen, där de mänskliga värdena ska gro. Bevara och förvalta familjelivets traditioner, sa påven.

De tusentals pilgrimer som hade sökt sig till Petersplasten fick den här söndagen ta emot reflektioner som berörde freden i spridda länder, och argument, som familjen, livet, omvändelse, och stärkta av påvens välsignelse och ord, lämnade de Petersplatsen för att som påven sa, vandra på livets väg som Kristi efterföljare, medan Maria, Hoppets stjärna, belyser vår vandring.
All the contents on this site are copyrighted ©.