2008-01-30 15:58:12

Christodoulos, ärkebiskopen av Aten har avlidit


Christodoulos, ärkebiskopen av Aten och hela Grekland avled på måndag i en ålder av 69 år. Sedan Grekland förlorat Konstantinopel år 1453, är Atens patriark landets högsta kyrkliga post. Han valdes till ärkebiskop i den grekisk-ortodoxa kyrkan 1998 och var vid sin död andlig ledare för cirka 15 miljoner grekisk-ortodoxa i världen, varav cirka 10 miljoner i Grekland. Han var en av de mest populära ärkebiskoparna i Greklands historia och med anledning av hans dödsfall har Greklands regering utlyst en fyra dagars lång landssorg och han ska ligga på lit de parade i Atens domkyrka fram till begravningen på torsdag.
Ärkebiskopen hade en framträdande roll i det grekiska samhället. Han påverkade i hög grad den allmänna opinionen i Grekland. Christodoulos försvarade den grekisk-ortodoxa kyrkans dominerande ställning i Grekland och stod upp för de grekisk-ortodoxa prästernas rätt att tala för kristen tro i skolorna. Ärkebiskopen tog strid när den grekiska regeringen ville förbjuda religiös registrering på medborgarnas id-kort., en förändring som genomfördes trots ärkebiskopens protester. Han deltog i den politiska debatten och betraktades som en av de starkaste krafterna i landet. Han var en uttalat motståndare till globaliseringen, som han beskrev vara "ett brott mot mänskligheten", samt kritisk till att de mänskliga rättigheterna ställdes över Kyrkans kamp mot synden.
Christodoulos var ekumen och den förste ärkebiskopen som vänt sig utåt, mot andra kyrkor. Han öppnade en dialog med Romersk-katolska kyrkan, under påve Johannes Paulus II, efter att de båda kyrkorna brutit med varandra vid den stora schismen 1054. Det var under hans tid som en påve för första gången på 1291 år besökte det ortodoxa Grekland. Den heliga synoden har nu 20 dagar på sig att genomföra valet av en efterträdare. I det valet har kyrkans 80 biskopar rösträtt.


All the contents on this site are copyrighted ©.