2008-01-29 10:50:22

Vi är på ständig vandring mot freden, sa Benedictus XVI vid Angelusbönen, och släppte två fredsduvor fria


Vid söndagens Angelusbön stod två barn bredvid Benedictus XVI i fönstret. De var där som representanter för den italienska föreningen Azione Cattolica, för att frisläppa två fredsduvor. Kära små vänner, sa Benedictus XVI till barnen. Jag vet att ni engagerar er för era jämnåriga i världen som lider av krig och fattigdom. Fortsätt på den väg som Jesus visat er, för att bygga den sanna freden. Låt oss alla hjälpa världens fattiga barn.

I dagens liturgi presenterar evangelisten Matteus början av Jesu offentliga mission för oss, sa påven. Denna mission bestod väsentligen av att predika om Guds rike, och hela de sjuka. Att visa att detta rike är nära, ja, att det hade kommit mitt ibland oss. Jesus började predika i Galiléen, i det område han vuxit upp. Galiléen var låg i utkanten av judiska centrumet, som var Jerusalem i Judéen.

Ordet evangelium användes på Jesu tid av de romerska kejsarna för sina proklamationer. Oberoende av dess innehåll definierades kejsarens ord som goda budskap, evangelium, eftersom kejsaren ansågs vara jordens herre, och därför varslade varje förordning om något gott. Bara att kalla Jesu budskap för evangelium, innebar en känsla av kritik, som att säga: ”det är Gud, inte kejsaren, som är jordens Herre, det sanna evangeliet är Jesu evangelium.

Jesu goda budskap sammanfattar man med dessa ord: ”Guds rike är nära” (Mt. 4,17). Vad betyder detta uttryck?, fortsatte Benedictus XVI. Det talar definitivt inte om ett rike som är begränsat i tid och rum. Jesu budskap kungör att det är Gud som regerar, att Gud är Herren och att hans välde är närvarande, aktuellt och att det realiserar sig.

Nyheten är att Gud i Jesus har kommit för att vara mitt ibland oss, som Hans mirakel och helande kraft visar. Dit Jesus når, sprider den Helige Skaparen liv bland människorna, och helar dem till kropp och själ. Guds rike visar sig i det helande kraft den har på människan i sin helhet, sa Benedictus XVI.

Med Jesus vill Gud visa sitt sanna ansikte, en Gud som är nära och full av barmhärtighet för varje människa; en Gud som skänker livet i överflöd, och som skänker sig själv. Guds rike är alltså ett livets rike som vinner över döden, där Sanningens ljus skingrar lögnernas och okunnighetens skuggor. Och innan den antika bönen där Jungfru Marias ”ja” hyllas, vände sig Benedictus XVI som varje söndag till vår himmelska moder och bad henne att fylla kyrkan och oss med passion för Gud och hans rike, kärlekens och livets rike.

Efter Angelusbönen släppte Benedictus XVI med hjälp av de två barnen, de två vita duvorna fria, och påminde oss om att vår vandring mot freden inte ska begränsas till dagar eller månader. Vi är på ständig vandring, sa han, må Gud hjälpa oss och vägleda oss.
All the contents on this site are copyrighted ©.