2008-01-25 15:53:07

Węgry: obradowała komisja państwo-Kościół


W Budapeszcie odbyło się spotkanie komisji mieszanej państwo-Kościół. Stolicę Apostolską reprezentował nuncjusz abp Juliusz Janusz, natomiast państwo węgierskie minister kultury i oświaty.

Umowa o wzajemnych stosunkach pomiędzy Stolicą Apostolską a państwem węgierskim, została podpisana w 1997 r. W roku 2007 komisja spotkała się 6 razy. Omawiano ważne, często trudne sprawy w relacjach państwo-Kościół. Należą do nich kwestia dofinansowywania przez państwo szkolnictwa kościelnego, czy nowe prawo socjalne, znacznie ograniczające pomoc dla dzieł charytatywnych Kościoła. Dyskutowano także nad regulacją przekazywania na rzecz Kościoła 1 proc. podatku od dochodów osobistych. Zarówno strona rządowa, jak i kościelna wyraziły chęć i konieczność następnych wspólnych spotkań.


L. Kryża TChr, Budapeszt
All the contents on this site are copyrighted ©.