2008-01-22 12:42:06

Fader Adolfo Nicolas är jesuiternas nye ordensgeneral


Jesuitordens nye ordensgeneral är liksom sin ordensgrundare spanjor. I lördags valdes fader Adolfo Nicolas till ordens 29:onde efterträdare till den helige Ignatius av Loyola. Fader Nicolas efterträder fader Kolvenbach, som har bett påven om tillstånd att avgå pga. hans höga ålder, 80 år.

Fader Nicolas är 71 år gammal. Han föddes 1936 i Palencia i Spanien, och trädde år 1953 in i ordens novitiat i Aranjuez. Efter att ha studerat filosofi i Spanien fortsatte han sina teologistudier i Tokyo mellan åren 1964-68. Det var även i Tokyo han prästvigdes 1967.

Efter att ha tagit en master i teologi på jesuiternas universitet Gregoriana i Rom, blev han professor i systematisk teologi vid Sophia universitetet i Tokyo. Fader Nicolas har även varit verksam på Filippinerna, samt varit provinsialansvarig för den japanska provinsen. Hans senaste uppgift före valet till ordensgeneral var moderator för jesuiternas konferens i östra Asien och Oceanien. Fader Nicolas talar obehindrat 5 språk. Förutom sitt modersmål spanska talar han japanska, engelska, franska och italienska.

Jesu sällskap som grundades av Ignatius av Loyola år 1540, har idag över 19000 medlemmar över hela världen. Orden tjänar kyrkan i 112 länder på 5 kontinenter. Vi kan även tillägga att det är jesuitorden som har fått uppgiften att ansvara över Vatikanradion.

Jesuitordens nye ordensgeneral säger att de första sekunderna efter beskedet var en chock för honom. Att kallas att vara ”Ignatius” på 2000-talet, jesuitordens 29:onde ordensgeneral efter den Helige Ignatius kom oväntat. Under mässan han firade efter valet talade han till sina medbröder som deltagit vid generalkongregationen, med öppet hjärta, om vad som är kärnan i hans mission och nya position. Han sa att han fortsätter att förvalta det arv han tar emot av sin företrädare. Vi är kallade att tjäna de fattiga, de människor som lever i svåra situationer, för det är det som Gud vill att vi ska göra.

För de fattiga ligger den enda styrkan i Gud, sa fader Nicolas och berättade om samtal med fattiga på Filippinerna. Ofta ser den västerländska omvärlden på vår mission med ytlighet. De skvallrar om den svarte påven och den vite påven. Detta är bara näring för dem som älskar politik, men inte för oss. Det viktigaste är att tjäna, säger profeten Jesaja. De som tjänar gläder Gud. Det är vår tjänst som räknas. Tjäna kyrkan, tjäna världen, tjäna människorna och tjäna evangeliet.

Vårt budskap tillhör inte en nation, en grupp, en kyrka. Frälsningens budskap tillhör alla. Det är universellt, stort, och det kan inte reduceras till någonting annat, avslutade fader Nicolas.
All the contents on this site are copyrighted ©.