2008-01-22 11:09:08

200 000 troende visade Benedictus XVI sin solidaritet genom att delta vid Angelusbönen. Sök efter sanningen med fri och respektfull anda, sa påven till universitetsstudenterna.


Igår slöt romborna upp runt Benedictus XVI, för att visa honom genom sin närvaro vid Angelusbönen, att de är vid hans sida. Efter händelserna på Roms universitet la Sapienza, i förra veckan, då Benedictus XVI valde att inställa sitt besök efter sabotage-hot från en liten grupp lärare och studenter, har det kommit brev från alla världens hörn som visar sin närhet till påven, och uttrycker sin upprördhet över det intoleranta och respektlösa bemötande som visats honom. 200 000 var de troende som slöt upp på Petersplatsen vid tolvslaget på söndagen.

Benedictus XVI visade sin tacksamhet över den stora mängd människor som kommit dit. Först vill jag tacka alla universitetsstudenter och lärare för att de är här och på detta sätt visar sin solidaritet. Det är vackert att se denna gemenskap i tron, och jag tackar för det, sa påven. Som ni vet tog jag välvilligt emot inbjudan att tala på La Sapienza och jag arbetade på talet med mycket glädje.

Även många från Roms politiska värld hade kommit till Petersplatsen för att visa sitt ställningstagande mot det som inträffade på universitetet. Tyvärr, som ni vet gjorde atmosfären som utvecklats på universitetet dagarna innan mitt besök, det olämpligt för mig att delta vid invigningsceremonin, sa påven. Jag beklagade att behöva avstå, men jag ville ändå skicka mitt tal som jag hade skrivit dagarna efter jul. Universitetsvärlden har varit min värld under många år av mitt liv, och det som fäster mig vid den världen är kärleken till sökandet efter sanningen och den uppriktiga dialogen som respekterar den andres ställning. Detta är även kyrkans mission, i sin uppgift att troget följa Kristus; livets, sanningens och kärlekens läromästare.

Som professor emeritus vill jag därför uppmana alla kära universitetsstuderande att alltid respektera den andres åsikter och söka efter sanningen och det goda, med fri och ansvarsfull anda. Redan klockan 8 på söndagsmorgonen hade ungdomar börjat fylla Petersplatsen med sång och rop, och man förstod att denna söndag skulle Angelusbönen vara utanför det vanliga programmet. Under sin reflektion talade Benedictus XVI om de kristnas enhet som vi firar denna vecka.

Det är allas vår plikt att be och handla för att övervinna den kristna splittringen och besvara Kristi önskan att ”alla må vara ett”, sa Benedictus XVI. Genom bönen, hjärtats omvändelse och genom att stärka de band som förenar, hoppas vi att alla Kristi efterföljare snart kan visa sin enhet, genom att fira Eukaristin tillsammans.

Årets bibliska tema är ”be ständigt”. Aposteln Paulus skriver det till församlingen i Thessalonike, som ständigt hade interna konflikter och motsättningar, sa påven. Paulus uppmanar dem bl.a att be ständigt, och med denna inbjudan vill han förklara att i det nya livet, i Jesus och i den Helige Anden, finns källan till förmågan att övervinna varje egoism, och leva i fred och i broderlig enhet, genom att bära varandras lidande.

Vi får aldrig tröttna på att be utan uppehåll. När Jesus i den sista måltiden uttryckte sin önskan ”att alla må vara ett”, hade han i tanken ett tydligt mål, nämligen, om vi läser vidare; ”Då ska världen tro”. Kyrkan evangeliska mission går alltså genom en ekumenisk vandring, den enade trons vandring, sa påven.

Benedictus XVI avslutade sin Angelusbön med att påminna om att på fredag firar han en högtidlig vesper i basilikan den helige Paulus utanför murarna, och han uppmanade rombor och pilgrimer att förena sig med honom i hans bön. Må den Helige Anden hjälpa oss att uppnå en perfekt enhet, så att vi kan vittna om tron och livet, som världen är i så stort behov av, sa han.

Efter att Benedictus XVI hade hälsat till pilgrimerna på olika språk vände han sig åter till det folkhav han hade framför sig, och tackade för den solidaritet de visat honom. Låt oss gå framåt med den här andan av broderskap och kärlek till sanningen och friheten, i vårt engagemang för ett broderligt och tolerant samhälle. Tack till er alla, sa påven.
All the contents on this site are copyrighted ©.