2008-01-16 16:28:54

Wiek modlitw o jedność chrześcijan - wywiad z kard. Kasperem


„Nieustannie się módlcie”. Te słowa św. Pawła z Pierwszego Listu do Tesaloniczan (5, 17) są hasłem rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przeżywany on jest już po raz 101.

Obchody tygodnia modlitw o jedność wyznawców Chrystusa – określanego początkowo jako oktawa – zainicjował sto lat temu ks. Paul Wattson. Ten duchowny amerykańskiego Kościoła episkopalnego w roku 1898 utworzył w Graymoor w stanie Nowy Jork anglikańską wspólnotę zakonną Franciszkanów Pojednania (Franciscan Friars of the Atonement). Na rozpoczęcie i zakończenie oktawy modlitw wybrał on 18 i 25 stycznia jako dni poświęcone apostołom Piotrowi i Pawłowi. 18 stycznia w kalendarzu rzymskokatolickim czczono wówczas Katedrę św. Piotra. Datę tego święta, zachowaną jeszcze w Mszale Jana XXIII, Paweł VI przeniósł na 22 lutego, zresztą zgodnie z wcześniejszą o wiele wieków tradycją. Natomiast 25 stycznia czci się Nawrócenie św. Pawła. W styczniu 1908 r. oktawę obchodzono po raz pierwszy. W następnym roku ks. Wattson i założona przez niego wspólnota zakonna przeszli na katolicyzm, kontynuując modlitwę o jedność i działalność ekumeniczną.

********

Rzymskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczynają nieszpory (godz. 17) w kościele sióstr brygidek. Przewodniczy im kard. Walter Kasper, kierujący Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W nabożeństwie uczestniczy luterańska delegacja z Finlandii, na czele której stoi biskup Turku, Kari Makinen. O owocach stuletniej modlitwy mówi kard. Kasper.

Kard. Kasper: Te sto lat było czasem bardzo bogatym w działanie Ducha Świętego. Tydzień Modlitw był znacznie wspierany, gdyż ekumenizm nie jest naszym dziełem, ale dziełem Ducha Świętego, bez którego nie można osiągnąć jedności. W ciągu wieku ta modlitwa bardzo się rozpowszechniła na całym świecie. Szczególnie w ostatnich latach utworzono wręcz „sieci modlitwy”, które połączyły klasztory, wspólnoty duchowe, biskupów, księży, świeckich. Ruch ekumeniczny jest więc prawdziwie ruchem modlitwy.

Można zatem powiedzieć, że chrześcijanie są dziś bardziej zjednoczeni?

Kard. Kasper: Tak, bez wątpienia. Dzisiaj chrześcijanie nie uważają się za nieprzyjaciół, lecz za braci i siostry w Jezusie Chrystusie, kroczących razem drogą ku pełnej jedności.

Temat tegorocznego Tygodnia zaczerpnięty jest z Listu do Tesaloniczan... Słowo refleksji?

Kard. Kasper: Ruch ekumeniczny pierwotnie sięga wieczernika, gdzie Jezus modlił się, aby wszyscy byli jedno. A ekumenizm polega na zinterioryzowaniu tej modlitwy Jezusa. Tegoroczne motto podsumowuje cały ruch ekumeniczny ostatniego stulecia. A jest to motyw przygotowany już w XIX w. przez niektórych świętych: Wincentego Pallottiego, księdza Orione. Oni już wówczas proponowali modlitwę o jedność. Dzisiaj idziemy w ślady tych wielkich świętych Kościoła katolickiego.

Tydzień Modlitw o Jedność jest inaugurowany u sióstr brygidek, wraz z luteranami. Jakie znaczenie ma ta celebracja?

Kard. Kasper: Tak, z Kościołem luterańskim Finlandii mamy szczególne relacje, gdyż Kościół ten czuje się bardzo bliski Kościołowi katolickiemu. Rokrocznie przyjeżdżają na uroczystości ku czci swego patrona, św. Henryka. Co rok rozpoczynamy tę modlitwę wraz z nimi i z siostrami brygidkami. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym ich nabożeństwie nieszporów.

*******

Pierwszą redakcję tekstów na tegoroczny Tydzień Modlitw opracowała wielowyznaniowa grupa ze Stanów Zjednoczonych – dla upamiętnienia faktu, że to w tym kraju zaczęto urządzać oktawę modlitw o jedność. Następnie międzynarodowy zespół ekumeniczny, wyznaczony wspólnie przez komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan, dokonał ostatecznej redakcji i zatwierdzenia materiałów. Zespół zebrał się we wrześniu 2006 r. w klasztorze Franciszkanów Pojednania w Graymoor – czyli tam, gdzie przed stu laty podjęto tę inicjatywę. W tekstach tych przypomniano, że po przejściu wspomnianej wspólnoty zakonnej na katolicyzm ideę takiej modlitwy oficjalnie zaaprobował Papież Pius X. Materiały zawierają propozycje modlitw i rozważań oraz czytań biblijnych na poszczególne dni ekumenicznego tygodnia pod hasłem: „Nieustannie się módlcie”.

jp, ak/ rv, zenitAll the contents on this site are copyrighted ©.