2008-01-16 16:01:34

Låt oss vandra vidare tillsammans, sa Påven till ungdomarna vid onsdagens audiens. Han gjorde även en appell för kristen enhet.


Vid dagens audiens fortsatte Påven att tala om den helige Augustinus. Fyra år innan denne dog utnämnde han sin efterträdare till biskopssätet i Hippo i en önskan att ägna resten av sitt liv till studierna av de heliga skrifterna. Men de åren skulle bli fyllda av en intensiv aktivitet då den ålderstigne biskopen försökte försona de kristna, som var splittrade och skapa fred i de oroliga afrikanska provinserna i kejsardömet. Under vandalernas invasion i Afrika fann Augustinus tröst i meditationerna över mysteriet om Guds försyn. Världen, sa han börjar bli gammal och skröplig, men Kristus är evigt ung och ger förnyad ungdom till dem som sätter sin tro till honom.
Under den tidens tragedier uppmuntrade Augustinus prästerskapet att inte lämna de troende till sitt öde utan ge vittnesbörd om kristen barmhärtighet. Augustinus dog år 431 under angreppet mot Hippo och han ägnade sina sista dagar åt bot och bön. Slutligen fann hans stora hjärta vila i Gud. Må Augustinus exempel och den rika skatten av hans skrifter i dag liksom under gångna sekel, bli till en källa av lärdom, inspiration och styrka i kyrkans pilgrimsvandring mot Guds rikes storhet.
Påven bad idag de församlade att speciellt med iver bedja för den traditionella enhetsveckan för de kristna som börjar på fredag och som fortsätter fram till den 25 januari. ”Vi måste bedja utan uppehåll, sa Påven och bedja Gud om den stora gåvan om enhet bland alla Herrens lärjungar.Den kristna enhetsveckan har ett alldeles speciellt värde i år för det är nu 100 år sedan initiativet påbörjades.
En hälsning fick idag de italienska djuruppfödarna som kommit till audiensen och Påven gav dem även en uppmaning att tänka på miljön och människornas säkerhet beträffande våra livsmedel. I morgon är det den helige abbotten Antonius dag, som just är djuruppfödarnas skydshelgon och därför hade denna yrkesgrupp valt den här tidpunkten för sitt besök hos påven.
Till audiensen hade det som vanligt kommit många ungdomar och en stor grupp hörde till Roms universitet La Sapiensa, dit Påven var inbjuden i morgon, nästa torsdag, , en inbjudan som dock har måst avböjas p.g av oroligheter vid universitetet, något som vi snart återkommer till.
Vid Påvens hälsning till dessa ungdomar visade de öppet sin solidaritet med Påven genom att ställa sig upp och lyfta upp banderoller där det stod ”Universitetet Sapiensa är med dig!” Samtidigt applåderade de med hängivenhet till Påven . På en annan skylt stod det: ”Om inte Benedictus kommer till Universitetet Sapienza, kommer universitetet till Benedictus!” Och på ännu en stod det: "Universitetetsstudenterna är med Påven".
Påven själv tackade ungdomarna för att de kommit. ”Tack för er närvaro och för er sympati och låt oss vandra vidare tillsammans.”

All the contents on this site are copyrighted ©.