2008-01-14 15:24:55

Dialogen mellan den ortodoxa kyrkan i Ryssland och den katolska kyrkan klarnar


Det påvliga rådet för kristen enhet har bekräftat att den 6:e mars i år ska den ekumeniske Patriarken Bartolomeus I besöka påven Benedictus XVI under en audiens i Vatikanen. Bartolomeus I:s resa till Rom omfattar även firandet av 90-års jubilet av det påvliga orientaliska institutet som är knutet till jesuiternas universitet gregoriana, som grundades 1918. Patriarken själv studerade på där i mitten på 60-talet.

Bartolomeus I, som föddes 1940, har varit grekisk ortodox patriark i Konstantinopel sedan år 1991, då han blev vald till ekumenisk patriark och Konstantinopels ärkebiskop vid synoden, efter patriarken Demetrios död. Han är andlig ledare till världens över 250 miljoner ortodoxa. Man känner igen honom på sitt långa vita skägg och på den typiska grekiskortodoxa höga svarta huvudbonaden, och den långa svarta klädseln. Benedictus XVI och Bartolomeus I har en god relation och vid flera tillfällen har de uttryckt sina intentioner att gemensamt föra den ekumeniska dialogen för de kristnas enhet.

Även dialogen mellan den rysk-ortodoxa kyrkan och den katolska kyrkan verkar klarna. Under den ryskortodoxa julaftonsceremonin i Kristus frälsarens kyrka i Moskva, träffade den ryske patriarken Alexis II den katolska apostoliska nuntien i Moskva, ärkebiskop Antonio Mennini, och den nye katolske ärkebiskopen i stiftet ”Guds Moder” i Moskva, Mons. Pezzi.

Patriarken gjorde tecken med handen till de båda att närma sig honom under ceremonin, och tillsammans kysste vi det kors med vilket han hade välsignat de troende, berättar mons. Mennini. Och efteråt vände han sig framför allt till den nye ärkebiskopen mons. Pezzi och sa att han hoppades att de två snart ska kunna träffas och tillsammans diskutera den pastorala vård som de troende i Moskva trakten behöver. Han understök att de troende i Moskva lägger sin tillit till dem båda två, och därför måste vi samarbeta, sa Patriarken Alexis II.

Patriarken bad sedan mig som nuntie, att föra hans välgångsönskningar till påven inför det kommande året, sa mons Mennini, och han la till att den rysk ortodoxa kyrkan känner respekt, uppskattning och broderskap med påven. Dock nämnde han ingenting om viljan att möta påven, men den stunden kommer när tiden är mogen, tror mons. Mennini.

Denna positiva utveckling av relationen mellan den ortodoxa kyrkan i Ryssland och påven i Rom är naturligtvis hoppfull. Påven har vid flera tillfällen uttryckt behovet av att se till det som förenar för att kunna konfrontera de många utmaningar som dagens otrygga sekulariserade samhälle erbjuder. Även Alexis II julbudskap liksom påvens lade familjens värde i centrum, och varnade för aborters, skilsmässors förödande konsekvenser för samhället.
Att lära känna varandra och bygga på den ömsesidiga respekten och tilliten är nödvändig, avslutar mons. Mennini, katolsk nuntie i Moskva.
All the contents on this site are copyrighted ©.