2008-01-09 16:06:16

Benedictus XVI talade om kyrkofadern den helige Augustinus. I sin hälsning till ungdomslagen i fotboll betonade han vikten av hederlighet, solidaritet och broderskap.


I våra veckoaudienser vänder vi nu blicken mot den märklige Sant Augustinus av Hippo, sa Påven vid onsdagens audiens. Det stora intellektuella arvet från antiken fick sitt uttryck i Augustinus många skrfter, som sedan blev en rik källa till inspiration och lärdom för de kommande århundradena. Augustinus andliga självbiografi –Bekännelser- förtäljer om hans kristna uppfostran, hans utbildning i sekulär miljö, hans beslut att ägna sitt liv åt att följa sanningen, och även hans tillfàlliga avståndstagande från tron.
Han drogs nàmligen under en period till manikeismens gnostiskt-spekulativa lära men återfick gradvis barndomsårens tro, detta tack vare moderns, den heliga Monicas böner och den Helige Ambrosius, dåvarande biskopen i Milano, utmärkta undervisning. Hans ”Bekännelser” återger den svåra, inre färd som ledde till hans moraliska och intellektuella omvändelse och som fick sin kulmen när Ambrosius döpte honom. Augustinus återvände till Afrika för att föra ett monastiskt liv, han blev präst och sedan biskop av Hippo. Under sina trettio år som biskop visade han sig vara en god själavårdare, en ivrig predikare och en inflytelserik mästare i den katolska tron. Under de kommande veckorna ska vi vända vår uppmärksamhet till denne kyrkans store lärofader.
Med på audiensen, som hölls inne i audienshallen, fanns idag många ungdomar och bland dem ett antal fotbollslag i serie D som är ungdomslag. Och givetvis fick Påven den traditionella fotbollströjan med sitt namn på som present, och även mästerskapens officiella fotboll.
”Det är verkligen en stor heder för lagen i serie D att få möta Påven , sa deras ledare. Inte mindre än 162 organisationer har ställt upp och kom idag med sina familjer till audiensen. Och han tillade:
Avsikten med detta initiativ är att förutom mötet med Påven, stanna upp och reflektera över vad ordet solidaritet innebär.
Lagen i serie D har alltid velat respektera den sociala solidariteten och ansvaret för ungdomen.. Det bevisar våra ansträngningar för att värdera juniorernas insatser. Vi hade även bestämt att i samband med det gångna julfirandet bara ge symboliska julklappar och de på detta sätt sparade pengarna har nu överlämnats i Påvens händer för hjälp till Bangladesh. Och vi ska höra Påvens ord till fotbollslagen:
”Må fotbollspelandet alltid bli ett medel i vår uppfostran för värden som hederlighet, solidaritet och broderskap, speciellt inom de yngre generationerna”.

Bland deltagarna fanns även en grupp ifrån Pianura utanför Neapel, den plats som idagarna stått på förstasidorna i tidningar och på TV-skärmar för högarna med sopor, ett problem som blivit en ren skandal och som vi hoppas ska finna en snabb lösning. De fick ingen speciell hälsning av Påven.
All the contents on this site are copyrighted ©.