2008-01-23 10:04:23

"Lähellä on Herra niitä,joilla on särjetty sydän"


Näillä sanoilla alkaa Milanon arkkipiispa kardinaali Tettamanzin kirje eronneille ja avoliitossa eläville. "Jos olette joutuneet kohtaamaan ihmisiä kristillisessä yhteisössä,jotka jollain tavoin ovat haavoittaneet tai arvostelleet teitä, niin haluan ilmaista olevani pahoillani siitä ja haluan uskoa jokaisen Herran tuomittavaksi". Milanon arkkipiispa selittää kirjeessään,että vaikka eronneiden ja avoliitossa elävien on mahdotonta osallistua pyhään ehtoolliseen, voivat he kuitenkin osallistua yhteisön uskonelämään. Sillä ,että eronneiden on mahdotonta osallistua pyhään ehtoolliseen, haluaa kirkko todistaa avioliiton sakramentin merkitystä.
Katolisesta katekismuksesta löytyy luku avioliiton sakramentin vaikutuksista."Pätevä avioliitto synnyttää aviopuolisoiden välille siteen, joka olemuksensa mukaan on elämän mittainen ja muut poissulkeva;lisäksi kristittyjen välisessä avioliitossa puolisot saavat erityisen sakramentin kautta voimaa ja heidät pyhitetään elämänmuotonsa velvollisuuksiin ja arvoon".
Näin ollen Jumala itse asettaa avioliiton siteen ,niin ettei kastettujen välillä solmittua ja täytäntöönpantua avioliittoa voida milloinkaan purkaa.All the contents on this site are copyrighted ©.